Giám Đốc Ban Quản Lý Khu Dân Cư - TNS - 2X006

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực TNTalent
 • Salary

  18 Mil - 25 Mil VND

 • Experience

  5 - 7 Years

 • Job level

  Director

 • Deadline to apply

  18/08/2021

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review

Job Description

1. Kế hoạch

 • Xây dựng và lập kế hoạch triển khai cho tất cả các mảng hoạt động tại Tòa nhà theo định kỳ và cập nhật theo từng giai đoạn.
 • Tổ chức triển khai và kiểm soát và đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch đã phê duyệt.
 • Nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch để có các biện pháp hỗ trợ, thúc đẩy, xử lý các vướng mắc đảm bảo CBNV dưới quyền hoàn thành được các kế hoạch đặt ra.
 • Đánh giá kết quả để rút kinh nghiệm cho việc xây dựng và triển khai các kế hoạch trong tương lai.

2. Nhân sự

 • Phân công, bố trí nhân sự đảm bảo tối ưu hóa năng suất, hiệu quả làm việc của CBNV dưới quyền, từ đó đề xuất điều chỉnh định biên của Đơn vị.
 • Phối hợp tuyển dụng, đào tạo, phát triển năng lực CBNV; xem xét, đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm CBNV đối với các chức danh tại đơn vị.
 • Hỗ trợ định hướng và kiểm soát lộ trình phát triển nghề nghiệp của CBNV.
 • Tổ chức đánh giá, xếp loại và phối hợp xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển CBNV.
 • Xây dựng môi trường làm việc hiệu quả, phù hợp với tiêu chuẩn, quy định của Công ty.

3. Hệ thống quy chế, quy định, quy trình

 • Đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung và phối hợp hoàn thiện, xây dựng hệ thống quy chế, quy định, quy trình nội bộ.
 • Đào tạo giám sát CBNVBQLTN thực hiện đúng qui trình và các qui định của TNS.

4. Tài chính

 • Ngân sách: Tổ chức lập, triển khai, kiểm soát, đánh giá việc lập, thực hiện ngân sách trong lĩnh vực được giao phụ trách.
 • Chi phí vận hành: Kiểm soát chi phí theo đúng định mức quy định và đảm bảo trong ngân sách đã được phê duyệt; nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm chi phí nhằm tối ưu hóa.
 • Kiểm soát về nguồn Doanh thu (nếu có), đề xuất và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm đạt được chỉ tiêu theo kế hoạch.
 • Quản lý tài sản: Quản lý tài sản trong phạm vi được giao phụ trách, đảm bảo tuân thủ theo các quy định quản lý tài sản do Công ty ban hành; Mua sắm tài sản, đảm bảo đúng trong phạm vi ngân sách được duyệt, đúng thời điểm cần thiết, có hiệu quả cao nhất.

5. Pháp lý: Tổ chức, triển khai, hỗ trợ, kiểm soát, đánh giá và tự thanh tra (nếu cần) các công việc của đơn vị đảm bảo tính pháp lý chặt chẽ.

6. Kiểm soát Chất lượng công việc

 • Truyền thông và tổ chức việc thực hiện kiểm soát chất lượng công việc đến toàn thể CBNV.
 • Kiểm soát chất lượng dịch vụ, thực hiện đánh giá chất lượng dịch vụ hàng tuần/tháng, đề xuất điều chỉnh tần suất thực hiện (nếu có), đảm bảo tính hợp lý và đảm bảo tiêu chuẩn vận hành.

7. Quản trị rủi ro đảm bảo công tác vận hành được triển khai một cách thuận lợi, chủ động phòng tránh được các loại rủi ro hoặc kịp thời xử lý rủi ro đảm bảo hạn chế tối đa các tổn thất (nếu có):

 • Nhận diện được các rủi ro có thể phát sinh trong công tác quản lý.
 • Kiểm soát chặt chẽ việc đảm bảo an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và an toàn tài sản của đơn vị.
 • Kiểm soát Bảng kiểm tuân thủ của Đơn vị (nếu có), đảm bảo tính an toàn và pháp lý trong hoạt động vận hành.

8. Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng nhằm đảm bảo cư dân được sống trong môi trường lành mạnh và có nhiều cơ hội giao lưu, gia tăng uy tín và thương hiệu của CĐT và TNS, mức độ gắn kết giữa CĐT & Cư dân và TNS:

 • Tổ chức các chương trình sự kiện chăm sóc cư dân theo kế hoạch và ngân sách được phê duyệt.
 • Tổ chức các câu lạc bộ trong cư dân theo đúng kế hoạch được phê duyệt.
 • Tổ chức giải quyết các kiến nghị của cư dân theo đúng qui trình đã ban hành.

9. Kiểm soát các dịch vụ tại Tòa nhà: Kiểm soát việc thực hiện của các nhà thầu thực hiện dịch vụ tại Tòa nhà như vệ sinh, an ninh, diệt côn trùng, ….

10. Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc Ban vận hành Khu dân cư

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên ứng viên có chuyên môn Kinh tế, Pháp luật.
 • Ngoại ngữ : Tiếng Anh giao tiếp tốt, tương đương TOEIC 450 trở lên
 • Tin học: Thành thạo tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệp chuyên môn trong quản lý vận hành tòa nhà.
 • Kinh nghiệm quản lý: Có tối thiểu 03 năm làm việc tại vị trí GĐBQLTN

3. Kiến thức:

 • Kiến thức chung: Am hiểu tổ chức, am hiểu về lĩnh vực ngành/nghề đang cung cấp
 • Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về sản phẩm dịch vụ, am hiểu về chính sách/quy định/ quy trình trong đơn vị

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):

 • Tinh thần trách nhiệm
 • Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc
 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
 • Khả năng giao tiếp & truyền thông
 • Khả năng đàm phán
 • Khả năng đánh giá và ra quyết định.
 • Khả năng lãnh đạo và tạo động lực

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Similar jobs

Feedback