language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám đốc Ban Tài chính

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)
Updated: 07/04/2020

Employment Information

 • Work location: Ho Chi Minh

  Job level:

 • Experience: 10 - 15 Years

  Salary:

 • Industry: Real Estate

  Deadline to apply: 16/04/2020

Benefits

 • Insurance
 • Health checkup

Job Description

Mô tả công việc:

1. Tham mưu, xây dựng, hoạch định chiến lược tàui chính của Công ty

- Tham mưu cho HĐQT trong việc xây dựng các chiến lược phát triển trung-dài hạn của Tập đoàn. Phân tích cấu trúc và quản lý các rủi ro về tài chính để báo cáo kịp thời cho HĐQT.
- Tổ chức đánh giá, phân tích môi trường kinh doanh, các yếu tố kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế kịp thời tham mưu cho HĐQT trong việc đưa ra các quyết định liên quan đến chính sách kinh doanh thích hợp.
- Xây dựng các phương án vốn tổng thể nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cần tài trợ cho các dự án đầu tư của Tập đoàn.
- Thiết lập phương án về doanh thu và lợi nhuận cũng như chính sách cổ tức của Tập đoàn trong các mục tiêu ngắn hạn và trung dài hạn.
- Nghiên cứu, phân tích và đánh giá các vấn đề liên quan đến thị trường tài chính trong và ngoài nước, thực hiện các chiến lược huy động vốn để có thể vận dụng hiệu quả các sản phẩm tín dụng.
- Soạn thảo và đề xuất ban hành các quy trình, quy định phục vụ cho công tác quản lý tài chính.

Chỉ tiêu phải đạt được: Đảm bảo các tham mưu phải khả thi và phù hợp thực tế

2. Tham gia thẩm định các dự án/kế hoạch đầu tư sản xuất/tài chính - tiền tệ

- Đánh giá, phân tích, thẩm định tính hiệu quả các dự án/kế hoạch đầu tư.
- Phối hợp với phòng Đối tác - Đầu tư trong việc đề xuất HĐQT, giám sát các dự án đầu tư của Tập đoàn.

Chỉ tiêu phải đạt được: Đảm bảo tham gia đầy đủ các buổi thẩm định các dự án/kế hoạch đầu tư sản xuất/tài chính - tiền tệ.

3. Thiết lập và phát triển các mối quan hệ hợp tác với các Định chế tài chính, các Quỹ đầu tư, cộng đồng các nhà đầu tư trong nước và quốc tế

- Thiết lập và phát triển các mối quan hệ hợp tác với các Định chế tài chính, các Quỹ đầu tư, cộng đồng các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Chỉ tiêu phải đạt được: Đảm bảo lập và phát triển thiết các mối quan hệ hợp tác với đối

4. Quản lý nguồn tiền nhằm đảm bảo tính thanh khoản và hiệu quả sử dụng vốn của Tập đoàn

- Duy trì khả năng thanh khoản và đảm bảo nguồn tài chính luôn sẵn sàng cho Tập đoàn trong việc đầu tư, kinh doanh và phát triển.
- Lập kế hoạch dự phòng ngân quỹ theo những hình thức phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu ngân quỹ đột xuất.
- Phối hợp với Ban kế toán lập và trình HĐQT phê chuẩn kế hoạch Tài chính – Kế toán cho năm tài chính tiếp theo dựa vào Nghị quyết của HĐQT.
- Phối hợp triển khai và theo dõi thực hiện kế hoạch Tài chính – Kế toán của Tập đoàn và của Phòng/Ban/Đơn vị đã được duyệt.
- Giám sát tư vấn theo dõi và luân chuyển nguồn vốn giữa các Phòng/Ban/Đơn vị theo chủ trương phê duyệt của HĐQT.
- Đề xuất HĐQT các khoản vay tín dụng cần thiết phục vụ cho hoạt động của Tập đoàn.
- Tham gia xây dựng kế hoạch tài chính hợp nhất của Tập đoàn trong từng năm tài chính. Xây dựng kế hoạch dòng tiền cho các dự án đầu tư.
- Giám sát việc thực hiện của các hợp đồng tín dụng và các khoản đầu tư tài chính của Tập đoàn, quản lý danh mục đầu tư tài chính.
- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp huy động vốn và quản lý phần vốn góp của Tập đoàn tại các đơn vị khác.
- Xây dựng và đề xuất các phương án phân phối lợi nhuận, sử dụng các quỹ tài chính, đầu tư tài chính, quản trị vốn lưu động.

Chỉ tiêu phải đạt được: Đảm bảo quản lý nguồn tiền nhằm đảm bảo tính thanh khoản và hiệu quả sử dụng vốn của Tập đoàn.

5. Quản lý cổ phần và niêm yết

- Xây dựng quy trình niêm yết
- Phụ trách số liệu kiểm toán
- Theo dõi lợi nhuận của toàn Tập đoàn.
- Xây dựng kế hoạch Doanh thu và Lợi nhuận cho từng đơn vị theo định hướng về chiến lược của HĐQT.
- Quản lý cổ phần niêm yết.
- Theo dõi và báo cáo biến động thị trường của cổ phần quản lý.
- Đề xuất, thực hiện các chiến lược điều chỉnh hiện trạng cổ phần niêm yết trong từng thời điểm cụ thể theo chỉ đạo của HĐQT.

Chỉ tiêu phải đạt được: Đảm bảo quản lý cổ phần và niêm yết.

6. Quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tài chính

- Trực tiếp chỉ đạo, quản lý, điều hành và theo dõi tiến độ thực hiện công việc của nhân viên trong Ban.
- Chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu và hiệu quả hoạt động của Ban.
- Xây dựng và tổ chức nguồn lực của Ban để đảm bảo hiệu quả hoạt động của Ban với chi phí nguồn lực tối ưu.
- Phối hợp tuyển dụng; đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng; đánh giá kết quả công việc CBNV của Ban.

Chỉ tiêu phải đạt được: Đảm bảo hoạt động của Ban theo đúng mục tiêu và chiến lược đề ra

7. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

- Chịu trách nhiệm bảo mật về thông tin, đảm bảo tính chính xác tuyệt đối cũng như sẵn sàng chịu trách nhiệm về hậu quả xảy ra (nếu có) trong nhiệm vụ và quyền hạn.

Chỉ tiêu phải đạt được: Đảm bảo thực hiện đúng các chỉ đạo của cấp trên

Các công việc khác: Chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ do Chủ tịch hoặc các cấp do Chủ tịch ủy nhiệm giao.

Quyền hạn:

1. Đề xuất các biện pháp, phương án thực hiện công tác chuyên môn.
2. Được quyền yêu cầu các Phòng/Ban/Đơn vị cung cấp hồ sơ thông tin liên quan.
3. Được quyền từ chối thực hiện những công việc trái với quy định của Tập đoàn và Pháp luật.
4. Chịu trách nhiệm bảo mật về thông tin, đảm bảo tính chính xác tuyệt đối cũng như sẵn sàng chịu trách nhiệm về hậu quả xảy ra (nếu có) trong nhiệm vụ và quyền hạn.

Job Requirement

Yêu cầu công việc: 

1. Độ tuổi: 35 tuổi trở lên.
2. Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên.
3. Chuyên ngành: Kế toán, tài chính, kiểm toán hoặc các chuyên ngành khác tương đương.

4. Kinh nghiệm: Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám đốc Tài chính hoặc tương đương ở các công ty, tập đoàn lớn.
5. Ngoại ngữ: Sử dụng thành thạo 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết).
6. Tin học: Sử dụng thành thạo máy vi tính, các phần mềm văn phòng, chuyên ngành,…
7. Kỹ năng:
- Có kỹ năng lãnh đạo, quản lý và điều hành.
- Kỹ năng huy động nguồn tiền, đàm phán, thuyết phục và ngoại giao tốt.
- Có khả năng lập kế hoạch, phân tích, tổng hợp, dự báo đánh giá thị trường.
8. Kiến thức liên quan:
- Có năng lực và kinh nghiệm xây dựng mạng lưới các đối tác trong lĩnh vực tài chính.
- Có kinh nghiệm, chuyên môn trong lĩnh vực tài chính và huy động vốn.
- Am hiểu chuyên sâu quy định thuế đối với doanh nghiệp, hệ thống pháp luật trong kinh doanh, thị trường tài chính.
- Am hiểu lĩnh vực tài chính, kế toán, thống kê.
9. Các tố chất cần thiết khác: Trung thực, năng động, sáng tạo, tổ chức công việc khoa học, chịu được áp lực cao trong công việc.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

Company size: 25-99
40Hrs was founded in San Jose, California in the early 2000. Today we have a team of bright, talented recruiters that give the firm a balance of experience...Detail

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

Giám đốc Ban Tài chính

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts