About us

Nhất Tín Logistics

Employment Information

Giám Đốc Chi Nhánh (Bình Định)

Job level Manager
Salary $ Competitive
Deadline to apply 28/02/2021
Industry Sales / Business Development , Telecommunications , Freight / Logistics / Warehouse
Experience 2 - 5 Years

Nhất Tín Logistics

$ Competitive

  • Binh Dinh

Nhất Tín Logistics

$ Competitive

  • Binh Dinh | Tay Ninh | Tien Giang

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Thanh Hoa | Binh Dinh

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Binh Dinh | Quang Ngai

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Binh Dinh | Quang Ngai

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Binh Dinh | Quang Ngai

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Binh Dinh | Quang Ngai

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Binh Dinh | Quang Ngai

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Binh Dinh | Quang Ngai