language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT
Updated: 28/03/2020

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Quản lý điều hành hoạt động của Chi nhánh:

 • Xác định tầm nhìn, định hướng chiến lược, đối tượng khách hàng mục tiêu để đáp ứng đòi hỏi phát triển của chi nhánh và thị trường tại khu vực kinh doanh.
 • Phát triển chiến lược, lập kế hoạch và triển khai kế hoạch kinh doanh và chịu trách nhiệm trước Giám đốc khối S&D và Tổng giám đốc về chỉ tiêu kinh doanh được giao cho chi nhánh.
 • Thiết lập, duy trì và thúc đẩy các quan hệ tốt với cơ quan quản lý, các Doanh nghiệp tiềm năng, các khách hàng lớn trên địa bàn
 • Chịu trách nhiệm tìm kiếm, tuyển dụng, quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự đáp ứng nhu cầu kinh doanh của chi nhánh
 • Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ tại chi nhánh, triển khai kế hoạch và kiểm tra giám sát hiệu quả và tính tuân thủ hoạt động của Chi nhánh theo kế hoạch kinh doanh được phê chuẩn
 • Kiểm soát các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ và vận hành đảm bảo hiệu quả theo đúng quy trình nghiệp vụ, quy định của ban pháp chế và tuân thủ đồng thời không xảy ra rủi ro, khiếu nại phát sinh.
 • Chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động/kinh doanh của chi nhánh
 • Tham mưu, đề xuất và xây dựng kế hoạch hoạt động marketing, thúc đẩy bán và định hướng phát triển khách hàng mục tiêu của Chi nhánh.
 • Chịu trách nhiệm phối kết hợp với nền tảng của cty để thiết lập quan hệ kinh doanh với nhóm khách hàng lớn để khai thác hết tiềm năng khách hàng, tối ưu hóa hệ sinh thái của Chi nhánh, VND
 • Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân lực cho việc phát triển khách hàng hay đội ngũ chăm sóc tài khoản (và các gói sản phẩm của VNDIRECT được phê chuẩn triển khai trực tiếp tại chi nhánh
 • Phối hợp với các phòng ban chức năng của Cty để thúc đẩy các chương trình triển khai cho chi nhánh
 • Thực hiện các công việc khác được Giám đốc khối và Ban Tổng giám đốc giao phó

Phát triển hoạt động kinh doanh và quan hệ khách hàng:

 • Chiu trách nhiệm trực tiếp đào tạo và phát triển đội ngũ quan hệ khách hàng và kinh doanh,
 • Phân bổ & giao KPI và OKR, Giám sát hiệu quả hoạt động bán hàng, để đảm bảo kế hoạch và hiệu quả đội ngũ kinh doanh
 • Nghiên cứu, đề xuất các sản phẩm và chính sách phù hợp cho từng thời kỳ, từng nhóm khách hàng mục tiêu; Phối hợp với các khối kinh doanh/ nghiệp vụ để xây dựng các sản phẩm dịch vụ phù hợp với tt và khách hàng của chi nhánh để nâng cao tính cạnh tranh có đặt thù riêng của địa phương.
 • Quản trị quan hệ khách hàng và phân khúc chăm sóc phù hợp theo từng nhóm KH mục tiêu để nâng cao tính gắn kết và bán chéo, tăng doanh số sử dụng SPDV của VND trên một KH
 • Chịu trách nhiệm phối kết hợp với nền tảng của cty để thiết lập quan hệ kinh doanh với nhóm khách hàng lớn để khai thác hết tiềm năng khách hàng, tối ưu hóa hệ sinh thái của Chi nhánh, VND

Job Requirement

 • Tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành tài chính, quản trị kinh doanh hoặc tương đương. 
 • Am hiểu thị trường tài chính và các sản phẩm tài chính 
 • Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong quản ký điều hành, quản lý kinh doanh các đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính
 • Tiếng Anh đọc, hiểu
 • Tư duy chiến lược, hệ thống
 • Khả năng lãnh đạo, quản lý và điều hành
 • Khả năng đàm phán, thuyết phục và ngoại giao tốt
 • Khả năng lập kế hoạch, phân tích, tổng hợp
 • Khả năng phân tích đánh giá thị trường
 • Khả năng sáng tạo và giải quyết vấn đề 

ỨNG XỬ:

 • Tôn trọng sự thật
 • Đam mê học tập và công việc
 • Tinh thần làm chủ, hợp tác hành động
 • Luôn có tinh thần tích cực, xây dựng đội ngũ   

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

www.vndirect.com.vnCompany size: 100-499
Công ty Chứng khoán VNDIRECT được thành lập năm 2006 , và sau hơn 10 năm hoạt động VNDIRECT  đã phát triển thành một công ty chứng khoán định hướng bán...Detail

Similar jobs

Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts