About us

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Employment Information

Giám Đốc Chi Nhánh [ Hải Hậu - Nam Định ]

Job level Director
Salary $ 20,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2020
Industry Sales / Business Development , Executive management , Banking
Experience 2 - 3 Years

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 20 Tr - 30 Tr VND

 • Nam Dinh

Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

$ Competitive

 • Nam Dinh | Ha Noi | Bac Ninh

Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

$ Competitive

 • Nam Dinh | Ha Noi | Bac Ninh

Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ha Noi | Nam Dinh

Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ha Noi | Nam Dinh

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

 • Da Nang | Nam Dinh

Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

$ Competitive

 • Ha Noi | Ho Chi Minh | Nam Dinh

Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

$ Competitive

 • Ha Noi | Nam Dinh | Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

$ Competitive

 • Ha Noi | Nam Dinh | Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ha Noi | Nam Dinh

Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

$ Competitive

 • Nam Dinh | Ha Noi | Ho Chi Minh