language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám đốc Chi nhánh Lâm Đồng

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )
Updated: 30/03/2020

Employment Information

Job Description

- Xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh theo chiến lược và định hướng hoạt động của SHB.
- Đảm bảo công tác kinh doanh, vận hành tại Chi nhánh tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình và hướng dẫn của Hội sở xây dựng và quy định của Pháp luật.
- Hoạch định chiến lược và kế hoạch kinh doanh cho Chi nhánh, đảm bảo hiệu quả hoạt động và kiểm soát rủi ro cho Ngân hàng.
- Chịu trách nhiệm kiểm tra, Giám sát, hỗ trợ và chịu trách nhiệm về chất lượng, kết quả làm việc của các Phòng/Bộ phận/Cá nhân thuộc Chi nhánh theo đúng chức năng và phạm vi công việc, đảm bảo tuân thủ các quy định của Ngân hàng và của Pháp luật có liên quan, tối đa hóa hiệu quả hoạt động của Chi nhánh.
- Phê duyệt cấp tín dụng trong phạm vi thẩm quyền theo quy định SHB từng thời kỳ.
- Triển khai/phối hợp cùng các đơn vị Hội sở trong công tác nhân sự tại Chi nhánh
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và cấp có thẩm quyền.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh.
- Tối thiểu 08 năm kinh nghiệm tại các tổ chức tín dụng, trong đó ít nhất 04 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý kinh doanh hoặc ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương tại các Ngân hàng/tổ chức tín dụng.
- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, giao tiếp tốt.
- Kỹ năng bán hàng, phát triển khách hàng và thị trường tốt.
- Có khả năng đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Company size: 1.000-4.999
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được thành lập theo các Quyết định số 214/QÐ-NH5 ngày 13/11/1993; Quyết định số 93/QÐ-NHNN ngày 20/1/2006 và...Detail

Giám đốc Chi nhánh Lâm Đồng

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts