About us

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Employment Information

Giám Đốc Chi Nhánh [ Ngô Xuân Quảng - Gia Lâm - Hà Nội ]

Job level Director
Salary $ 30,000,000 - 40,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2020
Industry Sales / Business Development , Executive management , Banking
Experience 2 - 3 Years

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 30 Tr - 40 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 30 Tr - 40 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 30 Tr - 40 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 30 Tr - 40 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 30 Tr - 40 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 30 Tr - 40 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 30 Tr - 40 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 20 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 25 Tr - 30 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 20 Tr - 30 Tr VND

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

 • Ha Noi | Vinh Phuc | Binh Dinh