language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám Đốc Đầu Tư

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)
Updated: 31/03/2020

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Job level:

 • Experience: 5 - 7 Years

  Salary:

 • Industry: Finance / Investment

  Deadline to apply: 24/04/2020

Benefits

 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup

Job Description

1. Tổ chức hoạt động Đầu tư

 • Xây dựng các chiến lược đầu tư và sản phẩm đầu tư mới theo danh mục đầu tư (Đầu tư quỹ đất, Đầu tư chuỗi giáo dục, Đầu tư chuỗi dịch vụ)
 • Tìm hiểu thị trường, nghiên cứu các quy định của pháp luật để tìm kiếm cơ hội và xúc tiến đầu tư với các Nhà đầu tư trong và ngoài nước trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật
 • Mục tiêu/Kết quả cần đạt:
  • Báo cáo nghiên cứu thị trường, báo cáo đầu tư theo các sản phẩm đầu tư
  • Báo cáo nghiên cứu thị trường, báo cáo đầu tư và các cơ hội xúc tiến đầu tư

2. Chịu trách nhiệm về hiệu quả và tính khả thi của dự án đầu tư bất động sản (70%)

 • Chủ trì, xây dựng và lập phương án kinh doanh, phương án đầu tư của dự án: nghiên cứu, phân tích thị trường, chủ trì lập báo cáo đầu tư (phân tích đầu tư, ngân sách, pháp lý đầu tư quy hoạch, thị trường), tiến độ đầu tư (bao gồm: thiết kế, đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng, kinh doanh) các dự án đầu tư bất động sản
 • Tổ chức thẩm tra, thẩm định các hồ sơ tài liệu đầu tư dự án; phân tích rủi ro, hiệu quả kinh tế của dự án.
 • Quản trị rủi ro Dự án đầu tư: đánh giá và cảnh báo rủi ro trong quá trình thực hiện dự án kể từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư đến kết thúc đầu tư đưa Dự án vào vận hành khai thác sử dụng
 • Mục tiêu/Kết quả cần đạt:
  • Chỉ tiêu phát triển quỹ đất
  • Hiệu quả hoạt động đầu tư bất động sản
  • Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư

3. Chịu trách nhiệm về hiệu quả và tính khả thi của các hoạt động đầu tư khác (30%)

 • Chủ trì, xây dựng và lập phương án kinh doanh, phương án đầu tư của dự án: chuỗi giáo dục, chuỗi dịch vụ, năng lượng hay đầu tư tài chính khác
 • Quản trị danh mục đầu tư
 • Quản trị rủi ro Dự án đầu tư: đánh giá và cảnh báo rủi ro trong quá trình đầu tư và đề xuất các giải pháp
 • Mục tiêu/Kết quả cần đạt:
  • Hiệu quả hoạt động đầu tư và xúc tiến đầu tư
  • Báo cáo về hiệu quả đầu tư
  • Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kinh doanh, Kinh tế, Đầu tư BĐS
 • Kinh nghiệm: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực đầu tư BĐS
 • Có kinh nghiệm và tư duy trong công tác quản lý, tổ chức, điều hành các hoạt động Đầu tư  
 • Có năng lực khởi xướng nắm bắt các cơ hội đầu tư kinh doanh, hiện thực hóa các cơ hội đầu tư.  
 • Có tư duy chiến lược, sáng tạo, đổi mới.  
 • Tiếng Anh giao tiếp thành thạo.
 • Năng lực chuyên môn:
  • Có tư duy chiến lược
  • Nắm vững các quy định của pháp luật về đầu tư, kinh doanh bất động sản
  • Có năng lực tổ chức hoạt động Đầu tư, nhạy bén với thị trường
  • Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc
  • Kỹ năng xây dựng và phát triển các mối quan hệ kinh doanh và công việc
  • Kỹ năng ra quyết định và giải quyết các vấn đề

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

Company size: 25-99
40Hrs was founded in San Jose, California in the early 2000. Today we have a team of bright, talented recruiters that give the firm a balance of experience...Detail
Job tags / Skills: Director

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

Giám Đốc Đầu Tư

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts