Giám đốc Dịch vụ - CN. Nam Bình Dương

Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Location

Binh Duong

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  3 - 0 Years

 • Job level

  Manager

 • Deadline to apply

  08/02/2021

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Travel Abroad
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Hỗ trợ Giám đốc Chi nhánh xây dựng kế hoạch hoạt động và tổ chức thực hiện toàn Chi nhánh
 • Trực tiếp chủ trì xây dựng, tổ chức và giám sát thực hiện kế hoạch của hoạt động Vận hành, hoạt động cung cấp dịch vụ và hoạt động bán hàng tại sàn giao dịch
 • Quản lý & tổ chức triển khai hoạt động vận hành tại chi nhánh gồm các mảng: Quỹ & Dịch vụ Khách hàng, Hỗ trợ tín dụng, Vận hành thẻ, thanh toán & Tài trợ thương mại
 • Quản lý và tổ chức triển khai hoạt động bán hàng tại sàn giao dịch chi nhánh
 • Quản lý và tổ chức triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ tại sàn giao dịch chi nhánh
 • Quản lý số liệu tài chính, công tác kế toán tại chi nhánh theo phạm vi từng thời kỳ
 • Quản lý hoạt động và kiểm tra kiểm soát nội bộ vận hành tại chi nhánh theo các tiêu chuẩn, cải tiến năng suất và chất lượng, kiểm soát rủi ro/tổn thất
 • Trực tiếp quản lý kho tiền, tài sản đảm bảo, quỹ ATM của chi nhánh. Chủ trì công tác kiểm kê đột xuất/định kỳ về tiền mặt tồn quỹ, tài sản đảm bảo, công cụ, tài sản của Chi nhánh

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế/ Tài chính/ Ngân hàng
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm quản lý tại lĩnh vực Dịch vụ Khách hàng/Kiểm soát nội bộ/Quản trị rủi ro/Vận hành
 • Am hiểu chính sách, pháp luật trong kinh doanh ngân hàng, chứng khoán và các lĩnh vực liên quan
 • Tối thiểu 03 kinh nghiệm quản lý vị trí cấp phòng trở lên tại MB hoặc các ngân hàng có cùng quy mô

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited

Job tags / skills

Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Similar jobs

Feedback