language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Techcombank

Giám đốc dịch vụ ngân hàng ưu tiên

Techcombank
Updated: 17/09/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

I/ Mục tiêu:

Điều hành, quản lý, giám sát tất cả các hoạt động của phòng Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên tại chi nhánh để đạt được chỉ tiêu kinh doanh được giao.

II/ Trách nhiệm chính:

* Làm việc tuân thủ chặt chẽ quy định của Ngân hàng
* Tham gia xây dựng kế hoạch/đề xuất chiến lược kinh doanh, chỉ tiêu kinh doanh, kế hoạch kinh doanh cho tổng thể dịch vụ ngân hàng ưu tiên của Techcombank.
* Triển khai chiến lược kinh doanh và thực hiện kế hoạch kinh doanh cho dịch vụ ngân hàng ưu tiên tại chi nhánh phụ trách.
* Đề xuất chính sách nhân sự/lương kinh doanh cho PRM và đội ngũ bán hàng mình phụ trách theo từng thời kỳ để đạt chỉ tiêu kinh doanh được giao.
* Giám sát PRM và đội ngũ bán hàng mình phụ trách theo từng thời kỳ trong các công việc vận hành thường ngày/ các chương trình thúc đẩy bán nhằm đạt chỉ tiêu kinh doanh tại những chi nhánh mình phụ trách.
* Quản lý PRM và đội ngũ bán hàng mình phụ trách theo từng thời kỳ về các vấn đề nhân sự để đạt chỉ tiêu kinh doanh tại những chi nhánh mình phụ trách.
* Đề xuất cải tiến các quy trình, dịch vụ sản phẩm hiện tại nhằm đạt các chỉ tiêu kinh doanh được giao.
* Phối hợp với các phòng ban liên quan trong chi nhánh mình phụ trách nhằm đạt các chỉ tiêu kinh doanh được giao.
* Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu từng thời kỳ.
* Thực hiện các công việc khác liên quan khi được Giám đốc Kinh doanh Vùng dịch vụ ngân hàng ưu tiên của PBC/ Giám đốc Chi nhánh yêu cầu.
* Được đánh gía kết quả công việc định kỳ và cuối năm theo KPI được giao bởi PBC với trọng số 70% và Giám đốc CN với trọng số 30%

Job Requirement

III/ Báo cáo công việc:

- Cấp lãnh đạo chức năng: Giám đốc Kinh doanh Vùng Dịch vụ ngân hàng ưu tiên-

- Cấp lãnh đạo quản lý:  Giám đốc chi nhánh

- Cấp báo cáo trực tiếp:  Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Ưu tiên (PRM), Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Ưu tiên kiêm nhiệm (SRM), Trợ lý Chuyên viên Quan hệ Ngân hàng Ưu tiên (Service RM)

- Cấp báo cáo gián tiếp:  Giao dịch viên, Kiểm soát viên tại khu vực chuyên biệt DVNHƯT của chi nhánh phụ trách

- Quan hệ nội bộ: các trung tâm thuộc khối PFS; các trung tâm, đơn vị kinh doanh thuộc khối S&D; khối SME,…

- Quan hệ bên ngoài: Khách hàng cá nhân

IV/ Kiến thức, kinh nghiệm

1. Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng.
Có kiến thức về sản phẩm và dịch vụ dành cho khách hàng Priority tại Techcombank, các quy trình và quy định về pháp luật.

2. Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm trong ngành tài chính ngân hàng. Ưu tiên kinh nghiệm tại vị trí tương đương

3. Đáp ứng chuẩn tiếng anh của Techcombank

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Techcombank

www.techcombank.com.vnCompany size: 7000
TECHCOMBANK với sứ mệnh trờ thành Ngân hàng tốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, luôn đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm cung cấp...Detail

Similar jobs

Giám đốc dịch vụ ngân hàng ưu tiên

Techcombank

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts