language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám Đốc Điều Hành - CEO

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Nhân Sự 3C
Updated: 08/07/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Employee Shuttle Service
 • International Travel Opportunity
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

­ Chịu trách nhiệm lập kế hoạch theo định hướng chiến lược chung cho Công ty. Lập kế hoạch kinh doanh hằng năm.

­ Làm việc với các nhà cung cấp, đối tác nhằm bán các dòng sản phầm thang máy của công ty đồng thời duy trì và phát triển các quan hệ trong công việc

­ Đưa ra mục tiêu, hướng phát triển theo chiến lược của Tổng công ty đề ra

­ Điều hành và chịu trách nhiệm cho toàn bộ hoạt động của Công ty

­ Xây dựng ngân sách, định mức chi phí hoạt động của Công ty. Giám sát và kiểm soát và điều chỉnh ngân sách.

­ Xây dựng kế hoạch nhân sự, nguồn nhân sự dài và ngắn hạn; trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia tuyển dụng nhân sự cho công ty.

­ Chịu trách nhiệm về lợi nhuận, hướng phát triển và tăng trưởng của Cty theo yêu cầu của BGĐ

­ Quản lý nhân viên để đảm bảo đạt được kết quả tốt nhất.

­ Trình bày báo cáo rõ ràng và đúng hạn cho BGĐ, trình bày các đề xuất cho BGĐ duyệt.

­ Đánh giá tình hình hoạt động của các phòng ban và nhân viên

Job Requirement

- Kinh nghiệm quản lý, điều hành, xây dựng chiến lược

- Kinh nghiệm sales và chiến lược sales

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh thang máy, xây dựng

- Khả năng điều hành và phối hợp tốt các phòng ban

- Chịu trách nhiem toàn bộ hoạt động công ty 

- Báo cáo và chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ Chủ tịch HĐTV

More Information

 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Nhân Sự 3C

Welcome to 3C Co., Ltd. Would you like to have a career or just a job? You can go through our job opening and send your CV right away. Register with us and...Detail

Giám Đốc Điều Hành - CEO

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Nhân Sự 3C

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts