language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám Đốc Điều Hành Công Ty Thành Viên (Khoáng Sản - Vật Liệu Xây Dựng)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương
Updated: 04/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Hoạch định chiến lược

- Chịu trách nhiệm hoạch định chiến lược và xây dựng các kế hoạch kinh doanh phù hợp, đảm bảo tính nhất quán với các mục tiêu ngắn hạn/trung hạn/dài hạn của công ty theo từng thời kỳ.

- Chịu trách nhiệm quản lý điều phối việc lập và rà soát kế hoạch hoạt động thường niên của Công ty, bao gồm cả hoạt động sản xuất, hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính và hoạt động vận hành (nhân sự, hành chính, kế toán..)

- Chịu trách nhiệm thiết lập và xây dựng mối quan hệ chiến lược với các nhà đầu tư, các cơ quan chức năng và cơ quan quản lý ngành dọc (khai thác mỏ, sản xuất vật liệu xây dựng công nghiệp..)

2. Hoạt động sản xuất – kinh doanh – marketing

- Hoạt động sản xuất:

+ Quản lý kế hoạch khai thác, sản xuất;

+ Quản lý năng lực khai thác, sản xuất, dây chuyền kỹ thuật

- Hoạt động kinh doanh:

+ Định hướng tổ chức, xây dựng, phát triển các kênh phân phối, bán hàng cho sản phẩm (vật liệu xây dựng)

+ Xây dựng tiêu chuẩn, mục tiêu, định mức doanh số cho từng kênh phân phối sản phẩm

+ Theo dõi, đánh giá hiệu quả của phòng/bộ phận kinh doanh và từng kênh phân phối, bán hàng

+ Giám sát, thúc đẩy hoạt động của các kênh phân phối, bán hàng đạt chỉ tiêu

- Hoạt động Marketing - nghiên cứu thị trường

+ Chỉ đạo và giám sát việc xây dựng kế hoạch, mục tiêu marketing trong ngắn/trung và dài hạn

+ Chỉ đạo triển khai các kế hoạch marketing nhằm đạt mục tiêu kinh doanh và đẩy mạnh thương hiệu của Công ty

+ Đánh giá định kỳ hoạt động marketing để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế

+ Quản trị hoạt động nghiên cứu thị trường, đối ngoại truyền thông, chăm sóc khách hàng…

3. Công tác quản trị vận hành và kiểm soát nội bộ

- Quản lý, giám sát hoạt động vận hành, chịu trách nhiệm đưa ra những giải pháp, quyết định đi đúng hướng với mục tiêu, chiến lược chung của công ty.

- Chỉ đạo xây dựng hệ thống quy định – quy trình – quy chế toàn công ty – là công cụ định hướng và kiểm soát tuân thủ các phòng/bộ phận hoạt động đúng với mục tiêu, chiến lược phát triển chung.

- Đảm bảo hệ thống quản trị luôn được câp nhật và hoạt động hiệu quả

- Xây dựng và tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ để quản trị rủi ro cho công ty.

- Kiểm soát việc tuân thủ các nguyên tắc pháp lý và chính sách nội bộ để duy trì tính hợp pháp và đạo đức kinh doanh của công ty.

- Quản trị vận hành thông qua hệ thống kế hoạch & báo cáo công việc theo tháng/quý/năm.

4. Công tác tài chính

- Xây dựng ngân sách, định mức tài chính của công ty

- Theo dõi, đánh giá định kỳ để điều chỉnh ngân sách và định mức tài chính phù hợp

- Quản trị, kiểm soát hệ thống tài chính, kế toán (nguồn vốn, dòng tiền, báo cáo tài chính..)

5. Công tác nhân sự

- Quản trị hệ thống nhân sự đảm bảo đủ số lượng cũng như năng lực đáp ứng công việc, duy trì sự ổn định và phát triển nguồn nhân lực (công tác tuyển dụng, chế độ chính sách, tiền lương, khen thưởng, kỷ luật..)

Job Requirement

-         Trình độ Đại học hoặc cao học chuyên ngành Kinh tế /Quản trị kinh doanh hoặc kỹ sư chuyên ngành Vật liệu xây dựng (ĐH Xây dựng)  

-         Có ít nhất 3- 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám đốc điều hành doanh nghiệp có doanh thu 300 -500 tỷ/năm (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành vật liệu xây dựng)

-         Có kiến thức, kinh nghiệm về thị trường, công nghệ sản xuất ngành bột silica, bột cabonat, đá ốp lát nhân tạo.

-         Có kiến thức chuyên sâu về tài chính, chiến lược (đặc biệt trong lĩnh vực khai thác mỏ hoặc kinh doanh vật liệu xây dựng).

-         Có kiến thức rộng về hoạt động tiếp thị, truyền thông, nhân sự, hành chính, … và các chức năng khác của doanh nghiệp có thể vận hành tốt hệ thống.

-         Có khả năng hoạch định và phân tích chiến lược.

-         Thành thạo tin học văn phòng. Sử dụng ngoại ngữ ở mức độ khá - tốt đủ thông hiểu đối tác và đàm phán. Thành thạo ngoại ngữ là một lợi thế.

-         Có khả năng tổ chức và lãnh đạo tốt.

-         Khả năng ứng biến và xử lý vấn đề tốt.

-         Có khả năng thuyết trình và thuyết phục tốt. 

-         Chấp nhận đi công tác dài ngày

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 38 - 50
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương

Company size: 1.000-4.999
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương (Công ty Việt Phương) tiền thân là Công ty TNHH Thương mại, Đầu tư và Du lịch Việt Phương, được thành lập từ...Detail

Similar jobs

Giám Đốc Điều Hành Công Ty Thành Viên (Khoáng Sản - Vật Liệu Xây Dựng)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts