About us

Công ty Cổ Phần Đại Phú Mỹ

Employment Information

Giám Đốc Điều Hành Dự Án (Nhà Thầu Cảnh Quan)

Job level Director
Salary $ Competitive
Deadline to apply 30/06/2020
Industry Agriculture , Civil / Construction , Real Estate
Experience 15 - 20 Years

Công Ty Cổ Phần Green Scuplture

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Kinh doanh nhà An Việt Land

$ 35 Tr - 70 Tr VND

 • Ho Chi Minh

ERA GROUP

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Khanh Hoa

Công ty TNHH Cây Xanh Hoàng Nguyên

$ 7 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đại Phú Mỹ

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty cổ phần KHC GROUP

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kita Group

$ 25 Tr - 40 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đức Mạnh

$ 30 Tr - 40 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đại Phú Mỹ

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Tập đoàn BĐS Vạn Phúc

$ Competitive

 • Ho Chi Minh