language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Novaland Group

Giám đốc điều hành dự án

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Updated: 14/05/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

I. Tóm tắt nhiệm vụ
Điều hành, điều phối các bộ phận và vận hành hoạt động các dự án/ công ty thành viên để bảo đảm dự án được phát triển, triển khai hiệu quả và đúng kế hoạch.

II. Nhiệm vụ chi tiết
Nhiệm vụ 1: Phát triển, điều hành dự án
- Hoạch định và điều phối việc lập, theo dõi & đảm bảo kế hoạch tổng thể, tiến độ tổng thể thực hiện dự án gồm pháp lý, thiết kế, thi công, kinh doanh và tài chính cho dự án hiệu quả.
- Tư vấn & hỗ trợ các Phòng ban thuộc Khối Đầu tư (IPD) tìm kiếm phát triển quỹ đất, định hướng pháp lý, định hướng sản phẩm nghiên cứu khả thi.
- Điều phối các công việc liên quan đến các Phòng ban Khối Tài chính & Kế toán (FAD) & Khối IPD cập nhật, ban hành FS; kiểm soát kế hoạch ngân sách, dòng tiền thu chi của dự án hợp lý.
- Hoạch định kế hoạch thực hiện và phối hợp với bộ phận Pháp lý dự án (PLG) đảm bảo các công tác pháp lý dự án được thực hiện. Chủ trì việc thực hiện các thủ tục pháp lý; làm việc với các cơ quan ban ngành các cấp.
- Góp ý với phòng Quản lý thiết kế (DES) các phương án thiết kế, giải pháp kỹ thuật, tiêu chuẩn hoàn thiện, chọn lựa vật liệu; kiểm tra & đôn đốc đảm bảo tiến độ thiết kế đúng thời hạn và phương án thiết kế nằm trong ngân sách xây dựng được duyệt. - Phối hợp, góp ý trong công tác đánh giá và chọn nhà tư vấn, nhà thầu và nhà cung ứng.
- Phối hợp với Giám đốc dự án xây dựng (PD)/ Quản lý dự án xây dựng (PM) kiểm soát, đôn đốc công tác thi công xây dựng theo các mục tiêu ngân sách, tiến độ và đảm bảo chất lượng.
- Hoạch định kế hoạch thực hiện và phối hợp với bộ phận giữa Phòng Điều hành dự án (GMD) với Phòng Marketing (MKD) và Phòng Kinh doanh (SALE) triển khai công tác bán hàng, công tác quảng bá hình ảnh dự án.
- Phối hợp với các đơn vị vận hành các khu vực đặc thù của dự án triển khai công tác vận hành hoạt động cho các khu vực riêng trong dự án.

Nhiệm vụ 2: Quản trị hành chính
2.1 Quản trị ngân sách, hiệu quả hoạt động công ty thành viên/dự án trong vùng.
2.2 Phối hợp và hỗ trợ SALE đảm bảo mục tiêu bán hàng theo kế hoạch bán hàng đã được Ban lãnh đạo phê duyệt.
2.3 Phối hợp với các bộ phận Hợp đồng, Công nợ (Phòng Hậu mãi (ASD)) & bộ phận Giao nhà (Phòng Hoạch định & Triển khai xây dựng (PDC)) đảm bảo các tiêu chí:
- Hợp đồng: Phát hành và ký Hợp đồng với khách trong thời gian nhanh nhất và phù hợp với tình hình
bán hàng.
- Công nợ: Kịp thời thu hồi tiền bán hàng để đảm bảo tỷ lệ thu nợ quá hạn theo chỉ tiêu Ban lãnh đạo đề
ra.
- Giao nhà: Bàn giao sản phẩm đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.
2.4 Phối hợp với các Phòng ban liên quan thực hiện công tác giải quyết các vấn đề liên quan đến khách hàng,
cư dân trong suốt quá trình triển khai dự án & vận hành tòa nhà.

Nhiệm vụ 3: Xây dựng cơ cấu, môi trường làm việc, lập báo cáo và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao
- Xây dựng cơ cấu tổ chức và hệ thống tài liệu (quy trình, quy định, tiêu chuẩn…) cần thiết cho hoạt động
điều hành quản trị, điều hành và phát triển dự án.
- Xây dựng kế hoạch nhân lực, ngân sách đảm bảo nguồn lực để điều hành quản trị dự án trong khu vực
đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.
- Tạo dựng môi trường học hỏi, giao lưu, đoàn kết cho tất cả các nhân viên trong khu vực nhằm tạo mức
độ gắn kết lâu dài với công ty.
- Theo dõi và báo cáo định kỳ, kịp thời cho Ban lãnh đạo cũng như các phòng ban liên quan về tình hình
bán hàng, tiến độ dự án, các vấn đề thay đổi liên quan đến quá trình phát triển dự án.

III. Báo cáo trực tiếp
Báo cáo trực tiếp cho: Giám đốc Khối Đầu tư và Phát triển dự án

Job Requirement

a. Trình độ: Đại học trở lên chuyên ngành xây dựng, KTXD… ưu tiên ngành Quản lý/quản trị dự án.

b. Kiến thức:
- Kiến thức sâu rộng về lĩnh vực BĐS.
- Kiến thức về điều hành / quản trị doanh nghiệp, kinh doanh, tài chính, xây dựng, quản lý dự án liên quan đến lĩnh vực BĐS.
- Am hiểu chuyên sâu luật và quy định liên quan đến lĩnh vực BĐS. 

c. Kinh nghiệm: 
Kinh nghiệm quản lý: 5 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí GĐ / PGĐ điều hành công ty 
Kinh nghiệm chuyên môn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng

d. Kỹ năng:
- Khả năng phân tích, lập kế hoạch và điều hành chung dự án.
- Tư duy nhạy bén, có khả năng thiết lập quan hệ tốt với đối tác, chính quyền và khách hàng.
- Kỹ năng lãnh đạo, huấn luyện & phát triển đội ngũ.
- Tư duy nhạy bén về tài chính, quản trị tài chính.
- Khả năng quan sát, phán đoán & tổng hợp.
- Kỹ năng điều phối, quản lý nhóm.
- Kỹ năng quản lý rủi ro & quản lý sự thay đổi.
- Kỹ năng đọc hiểu & giao tiếp tiếng anh lưu loát.

e. Các yêu cầu khác:
- Khả năng giao tiếp tốt, tự tin, thuyết trình tốt. 
- Khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp tốt. 
- Khả năng hoạch định, quản lý & phát triển con người

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

www.novaland.com.vnCompany size: 1800
Along with large-land funds in Ho Chi Minh City and other provinces, Novaland Group is a reputable real estate developer with more than 40 commercial...Detail

People who applied to this job also applied to:

Giám đốc điều hành dự án

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts