About us

Công Ty TNHH XNK Phát Triển Đông Dương

Employment Information

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH HỆ THỐNG BÁN LẺ

Job level Director
Salary $ 50,000,000 - 60,000,000 VND
Deadline to apply 12/02/2021
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development , Executive management
Experience 5 - 7 Years

Công Ty TNHH Anh Tin

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN YOBE 365

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Sportsland

$ 25 Tr - 50 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Phúc Sinh

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

OCEAN BANK - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Hệ Thống Mầm non Little Hands Montessori

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty cổ phần Inetarnational fashion depot

$ Over 18 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Gỗ Phương Đông

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Giải Trí Vietcom

$ Competitive

  • Ho Chi Minh