language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám Đốc Điều Hành Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT
Updated: 15/04/2019

Employment Information

Job Description

 • Xây dựng các tiêu chí khách hàng và định hướng chiến lược về khách hàng mục tiêu;
 • Lựa chọn và phê duyệt danh sách khách hàng mục tiêu trong từng giai đoạn;
 • Phê duyệt Account Planning khách hàng mục tiêu;
 • Phát triển quan hệ khách hàng và hiệu quả khách hàng
 • Xây dựng nguồn lực AM có khả năng tiếp cận và xây dựng quan hệ khách hàng;
 • Tổ chức xây dựng Product Program;
 • Tổ chức xây dựng quan hệ kinh doanh của sản phẩm;
 • Tổ chức xây dựng KMS của sản phẩm và database;
 • Tổ chức tuyển dụng, đào tạo đội ngũ sản phẩm, kiểm soát chất lượng
 • Quản trị hiệu quả kinh doanh của sản phẩm.
 • Tổ chức bộ máy nhân sự, chức năng, nhiệm vụ các vị trí và quy trình phối tác nghiệp chức năng giữa các team.
 • Xây dựng công cụ quản trị kinh doanh
 • Xây dựng quy trình và hướng dẫn tác nghiệp theo sản phẩm
 • Tổ chức các hoạt động R&D và phân tích thị trường
 • Quản trị và đánh giá hiệu quả kinh doanh, kết quả thực hiện công việc
 • Lập các báo cáo quản trị
 • Giám sát tuân thủ

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên, ưu tiên chuyên ngành tài chính/luật /kinh tế.
 • Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, thị trường vốn.
 • Thành thạo tiếng anh ( nghe, nói, đọc, viết)
 • Hiểu biết về luật doanh nghiệp, luật chứng khoán và luật các tổ chức tín dụng

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

www.vndirect.com.vnCompany size: 100-499
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT được thành lập từ năm 2006, với cổ đông sáng lập là Tập đoàn đầu tư tài chính IPA. Công ty hoạt động theo giấy phép số...Detail

Similar jobs

Giám Đốc Điều Hành Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts