language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám đốc điều hành kiêm Kinh doanh

Tập Đoàn Đức Trung
Updated: 14/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

Chịu trách nhiệm trước Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh/ Tổng Giám đốc về việc quản lý và triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động kinh doanh theo kế hoạch và ngân sách được duyệt.

1. Trực tiếp quản lý, lãnh đạo, hoàn thành chỉ tiêu doanh số chi nhánh.

2. Quản lý kế hoạch đặt hàng, bán hàng, tồn hàng và toàn bộ hàng hóa, tài sản của phòng kinh doanh từ khi nhận bàn giao; Quản lý việc chăm sóc khách hàng, quản lý công nợ, phòng ngừa rủi ro… và kịp thời hỗ trợ cấp dưới trong mọi vấn đề liên quan đến bán hàng, thu hồi công nợ ngành hàng;

3. Xây dựng cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự, chi phí nhân sự phù hợp với ngân sách và kế hoạch kinh doanh; phối hợp tuyển dụng và có trách nhiệm đào tạo hướng dẫn, phân công công việc, đánh giá nhân sự trong bộ phận;

4. Thiết lập biểu mẫu, quy trình, hệ thống báo cáo, quản lý dữ liệu khách hàng phục vụ công tác bán hàng và quản lý bán hàng; Kịp thời đề xuất cấp trên điều chỉnh các chính sách, quy trình, quy định liên quan;

5. Xây dựng, đề xuất ngân sách hoạt động, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch bán hàng, mục tiêu/ chỉ tiêu doanh số, kế hoạch đào tạo, chính sách lương kinh doanh/thưởng doanh số, quy trình quản lý bán hàng, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng…;

6. Xây dựng và phát triển các kênh bán hàng theo đúng mục tiêu và kế hoạch được duyệt để đảm bảo doanh số, lợi nhuận của Công ty;

7. Chịu trách nhiệm thúc đẩy nhận diện sản phẩm, phát triển thương hiệu; Phối hợp triển khai các chương trình Marketing, PR, khuyến mại và phát triển thương hiệu;

8. Xây dựng và phân bổ chỉ tiêu kinh doanh, chỉ tiêu doanh số được duyệt cho CBNV cấp dưới; Theo dõi và đốc thúc các bộ phận trực thuộc hoàn thành chỉ tiêu doanh số và thúc đẩy doanh số; Kịp thời đề xuất thưởng/ phạt các tập thể và cá nhân cũng như đề xuất các ý kiến góp phần thúc đẩy kinh doanh, gia tăng lợi nhuận cho Công ty;

9. Quản lý, giám sát việc phân công công việc, chấm công; điều chuyển nhân sự trong hệ thống, đánh giá nhân sự; đề xuất bổ nhiệm/ miễn nhiệm/ đình chỉ công tác/ điều chuyển/ khen thưởng/ kỷ luật/ tăng giảm lương CBNV trong bộ phận theo đúng quy trình của Công ty; Chủ động giải quyết các vấn đề liên quan đến khách hàng, nhân sự theo đúng thẩm quyền và phối hợp với các bộ phận có liên quan khi cần thiết;

10. Nghiên cứu, phát triển thị trường, khách hàng và định hướng kinh doanh của Tập đoàn để đề xuất lựa chọn các sản phẩm kinh doanh, phương án kinh doanh, các kênh MT, GT, B2B, Bán lẻ và thương mại điện tử hiệu quả;

11. Phối hợp với các bộ phận giao nhận, kỹ thuật – KCS – Bảo hành nhằm đảm bảo luôn có dịch vụ tốt nhất cho khách hàng; Luôn có ý thức nâng cao sự hài lòng của khách hàng;

12. Phối hợp chặt chẽ với các quản lý phòng ban liên quan quản lý giá bán, quản lý bán hàng; điều kiện bán hàng, chính sách bán hàng hấp dẫn cho khách hàng nhằm triển khai hiệu quả các kế hoạch bán hàng, chiến lược marketing sản phẩm, các chiến dịch bán hàng, bao gồm cả các chiến dịch có sự kết hợp và hỗ trợ của các nhà cung cấp;

13. Định kỳ tổ chức họp với các CBNV trong bộ phận để kịp thời xử lý, giải quyết công việc;

14. Song hành, hỗ trợ các bộ phận để hoạt động vận hành tại chi nhánh được hiệu quả.

15. Thực hiện các chỉ đạo của TGĐ/ Phó TGĐ hỗ trợ công tác điều hành hoạt động tại văn phòng chi nhánh. Hỗ trợ Team kinh doanh S1 hoàn thành chỉ tiêu chi nhánh. Cụ thể: giám sát hoạt động bán lẻ S1, hỗ trợ phòng Kinh doanh bán buôn S1, AM.

16. Chịu trách nhiệm thúc đẩy để hoàn thành 100% chỉ tiêu doanh số của tất cả các ngành hàng.

17. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ/đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám đốc/ Tổng Giám đốc.

Thực hiện các công việc được giao khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc/ Tổng Giám đốc.

Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về hiệu quả hoạt động của phòng từ ngày tiếp nhận công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Quản lý trực tiếp toàn bộ hoạt động của phòng theo đúng thẩm quyền, ngân sách và kế hoạch kinh doanh được duyệt;

Được quyền đề xuất ý kiến trình lên Ban Tổng Giám đốc quyết định việc bổ nhiệm, bãi nhiệm, thôi việc, kỷ luật, điều chuyển, điều chỉnh lương, thưởng của các nhân viên cấp dưới.

Job Requirement

-  Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm Giám đốc điều hành/ Giám đốc Kinh doanh các kênh MT, GT, B2B, Bán lẻ tại các ngành hàng thời trang hoặc gia dụng.

-  Có khả năng độc lập,chững chạc trong quá trình điều hành, quản lý chung.

- Chịu trách nhiệm hoàn thành chỉ tiêu doanh thu được Ban Tổng Giám đốc/ Giám đốc giao.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 30 - 45
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent
 • Working time: 8h00 -17h30 từ thứ 2 đến trưa thứ 7
 • Benefit: Thưởng doanh thu, lương tháng 13
 • Holidays: Theo quy định của Luật Lao động

Company Overview

Tập Đoàn Đức Trung

dtgroup.vn
TẬP ĐOÀN ĐỨC TRUNG được thành lập từ năm 1994 với chiến lược kinh doanh:”Nhập khẩu trực tiếp - Phân phối độc quyền – Giá cả cạnh tranh – Sản phẩm chất...Detail

Giám đốc điều hành kiêm Kinh doanh

Tập Đoàn Đức Trung

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts