language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám đốc điều hành kinh doanh HCM

Công ty TNHH TMDV Mỹ Phẩm Thiên An
Updated: 14/05/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Hoạch định:
- Phối hợp với HĐQT/Tổng Giám Đốc xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và mục tiêu dài hạn.
- Tổ chức hoạch định chiến lược kinh doanh, ngắn hạn của Chi nhánh
- Điều hành các Phòng/ Ban nhằm xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu cho từng bộ phận trực thuộc đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung của Công ty.
2. Quản trị:
- Tổ chức xây dựng kế hoạch hành động, KPI hàng năm, quý, tháng và triển khai thực hiện nhằm đạt được các chỉ tiêu về kinh doanh, tiến độ thực hiện… do HĐQT/TGĐ giao cho toàn chi nhánh. Tổ chức đo lường, đánh giá, hiệu chỉnh hàng tuần, tháng, quý, năm theo quy định.
- Giám sát và đưa ra quyết định, đề xuất đúng đắn những giải pháp, chiến lược,… với Tổng Giám Đốc, xây dựng hệ thống quy trình, quy định cấp Công ty và các bộ phận.
- Thay mặt Tổng Giám Đốc chỉ đạo Ban kiểm soát nội bộ Công ty trong việc kiểm soát, giám sát hoạt động kinh doanh của các phòng ban; tổng hợp và đề xuất HĐQT/TGĐ xử lý các trường hợp vi phạm theo quy chế Công ty và quy định pháp luật hoặc không đạt chỉ tiêu kế hoạch.
3. Tiếp thị và kinh doanh:
- Thiết lập và duy trì mối quan hệ đối nội, đối ngoại liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Chỉ đạo và giám sát việc xây dựng kế hoạch, mục tiêu marketing dài và ngắn hạn nhằm đẩy mạnh thương hiệu của Công ty trên thị trường; đánh giá định kỳ các kênh marketing cho sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
- Tổ chức nghiên cứu, xây dựng, triển khai và giám sát thực hiện chính sách giá bán hàng phù hợp, nhằm đạt doanh số và hiệu quả kinh doanh.

4. Nhân sự
- Phối hợp cùng Phòng nhân sự trong việc tổ chức xây dựng cơ cấu tổ chức, nhằm phục vụ kịp thời định hướng phát triển, kinh doanh của Công ty hiện tại và trong tương lai.

5. Các công việc khác sẽ trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn.

Job Requirement

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám đốc điều hành

- Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

- Ưu tiên người có hiểu biết về mỹ phẩm chăm sóc tóc.

More Information

 • Degree: College
 • Age: 35 - 55
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH TMDV Mỹ Phẩm Thiên An

http://thienanco.vn/Company size: 100-499
Nhà phân phối độc quyền của nhãn hàng Mỹ phẩm chăm sóc tóc Landoll Nashi - Italia, Fudge- Úc, Select - Đức, GKHair - Mỹ, Tricol- Italia và mỹ phẩm da Nhật...Detail

Giám đốc điều hành kinh doanh HCM

Công ty TNHH TMDV Mỹ Phẩm Thiên An

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts