About us

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ca Na

Employment Information

Giám Đốc Điều Hành Nhà Máy

Job level Director
Salary $ 1.500 - 3.000 USD
Deadline to apply 15/11/2020
Industry Household / Personal Care , Executive management , Manufacturing / Process
Experience 7 - 15 Years

Công Ty TNHH Gỗ Phương Đông

$ 30 Tr - 40 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CP HÀ YẾN

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MTV INTERNATIONAL

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Khang Đức - CN TP.HCM

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH SX - TM - DV Lê Trần

$ 30 Tr - 70 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN NGỌC PHÁT

$ 30 Tr - 50 Tr VND

 • Ho Chi Minh

PHÚC SINH CONSUMER

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

BẢO MẬT

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Gỗ Phương Đông

$ 30 Tr - 40 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Phúc Sinh

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

MONEYCAT VIETNAM

$ Competitive

 • Ho Chi Minh