About us

Công ty CP Tập đoàn Pethealth

Employment Information

Giám Đốc Điều Hành (Petshop)

Job level Director
Salary $ 20,000,000 - 50,000,000 VND
Deadline to apply 08/08/2021
Industry Marketing , Sales / Business Development , Executive management
Experience 2 - 3 Years

Công ty CP đầu tư xây dựng Hạ tầng và Giao thông (INTRACOM)

$ 35 Mil - 50 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Tùng Lâm

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG H VÀ A

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH POMPOUS – INVESTMENTS

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP đầu tư xây dựng Hạ tầng và Giao thông (INTRACOM)

$ 35 Mil - 45 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CP DỊCH VỤ CUNG ỨNG & PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

$ 35 Mil - 50 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TÂM VIỆT

$ 30 Mil - 40 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TÂM VIỆT

$ 40 Mil - 60 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TÂM VIỆT

$ 40 Mil - 60 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TÂM VIỆT

$ 40 Mil - 60 Mil VND

  • Ha Noi