GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH - PHÚC SINH CONSUMER

Công Ty Cổ Phần Phúc Sinh
Location

Ho Chi Minh

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  5 - 7 Years

 • Job level

  Manager

 • Deadline to apply

  10/02/2021

Benefits

 • Laptop
 • Travel
 • Employee Shuttle
 • Incentive bonus
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1. HOẠCH ĐỊNH:

Điều hành Công ty, xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu cho từng bộ phận đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung của Công ty.


2. QUẢN TRỊ:
Giám sát và đưa ra quyết định và đề xuất những giải pháp, chiến lược

Xây dựng hệ thống quy trình quy định cấp công ty và các bộ phận.
Đảm bảo hệ thống quản trị được cập nhật và hoạt động hiệu quả.


3. KINH DOANH:
Định hướng việc tổ chức xây dựng và phát triển các kênh bán hàng cho Công ty.
Phối hợp với Ban điều hành để hoạch định, xây dựng tiêu chuẩn cho từng kênh bán hàng.
Thiết lập và duy trì mối quan hệ đối nội, đối ngoại liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác kinh doanh
Đánh giá và theo dõi hiệu quả hoạt động của từng kênh bán hàng.


4. MARKETING:
Chỉ đạo và giám sát việc xây dựng kế hoạch, mục tiêu marketing dài và ngắn hạn; đánh giá định kỳ các kênh marketing cho sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
Chỉ đạo công tác xây dựng, triển khai các kế hoạch marketing nhằm đẩy mạnh thương hiệu của Công ty trên thị trường
Định kỳ đánh giá và điều chỉnh kế hoạch, hoạt động marketing.


5. NHÂN SỰ:
Xây dựng kế hoạch nhân sự, nguồn nhân sự dài và ngắn hạn; trực tiếp tham gia tuyển dụng nhân sự cho công ty.
Xây dựng cơ chế lương, khen thưởng phù hợp với chiến lược và mục tiêu của Công ty.


6. TÀI CHÍNH:
Xây dựng ngân sách, định mức chi phí.
Định kỳ theo dõi kiểm soát và đánh giá, điều chỉnh ngân sách và định mức chi phí.


7. KIỂM SOÁT:
Xây dựng hệ thống kiểm soát hoạt động của Công ty.
Xây dựng bộ máy và tổ chức hệ thống kiểm soát.


8. BÁO CÁO:
Chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện hệ thống báo cáo đối với Giám đốc điều hành cho Ban điều hành theo quy định của công ty.

Job Requirement

1.  Có chuyên môn và kinh nghiệm về điều hành doanh nghiệp;
2.  Kỹ năng lãnh đạo: quản lý, điều hành, kỹ năng phối hợp hoạt động các bộ phận cùng hướng đến mục tiêu chung, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng diễn thuyết tốt và khả năng tạo sự đoàn kết thống nhất trong Công ty.
3.  Yêu cầu kinh nghiệm:
•    Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 năm trên cương vị Giám Đốc điều hành Công ty có quy mô từ 100 người trở lên.
•    Có kinh nghiệm trong quản lý, phát triển hệ thống kinh doanh.
4.  Yêu cầu phẩm chất cá nhân:
•    Năng động, giao tiếp tốt, cẩn thận, quyết đoán, trung thực và nhiệt huyết.
•    Có năng lực quản lý bao quát tốt.
•    Làm việc độc lập, chịu áp lực cao trong công việc.
5.   Yêu cầu về độ tuổi, giới tính:
•    Giới tính: Nam
•    Độ tuổi: từ 30 - 40
6.  Yêu cầu về trình độ:
•    Tốt nghiệp các trường Đại học Kinh tế, thương mại, ngoại thương

Chế độ phúc lợi:
• Lương tháng 13
• Thưởng theo năng lực và dựa vào doanh số
• Phụ cấp điện thoại sử dụng hàng tháng

Làm việc tại Quận 1, Tp.HCM

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback