language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN - LONG AN

CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN TRẦN ANH LONG AN
Updated: 12/04/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 1. Điều hành chung về lĩnh vực Kỹ thuật (Xây dựng và hạ tầng ).
 2. Điều hành chung về vận hành và khai thác
 3. Tuyển dụng, điều động nhân sự toàn Dự Án.
 4. Kiểm soát rủi ro và đề xuất, áp dụng các biện pháp hiệu quả để phòng ngừa rủi ro. Thay mặt Công ty chủ trì giải quyết các tai nạn, sự cố (nếu có) trong quá trình thực hiện dự án.
 5. Kiểm tra và xác nhận tạm ứng, thanh toán, quyết toán … định kì hay đột xuất.
 6. Chủ trì các cuộc họp, tiếp nhận và xử lý, giải quyết các hồ sơ, báo cáo; Giải quyết theo thẩm quyền toàn bộ vướng mắc, khó khăn có liên quan của dự án.
 7. Đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, bảo mật hồ sơ và thông tin nhiệm vụ được giao theo theo quy định của Công ty.
 8. Sắp xếp, theo dõi quá trình phản ảnh, phản hồi thông tin của dự án đến các phòng ban liên quan.
 9. Lập bảng tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành công việc của nhân viên trong Ban QLDA theo qui định của Công ty.
 10. Thiết lập mục tiêu của Ban QLDA, thực hiện hoạch định kế hoạch của Ban QLDA từng tuần, tháng, quý và cập nhật ngay khi có chủ trương thay đổi của Tổng Giám dốc.
 11. Báo cáo kịp thời tình hình tiến triển của dự án, việc tồn đọng chưa thể giải quyết hoặc cần sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo qui định của Công ty và qui định của Cơ quan quản lý Nhà nước.
 12. Tích cực hỗ trợ nhân viên phát triển, giữ đoàn kết nội bộ, đảm bảo và nâng cao việc thực hiện các chính sách của Công ty.
 13. Đại diện Chủ đầu tư làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước trong phạm vi được ủy quyền.

Job Requirement

 1. Tốt nghiệp Đại học trở lên
 2. Chuyên ngành : Xây dựng dân dụng và công nghiệp, quản lý xây dựng, kiến trúc, các chuyên ngành liên quan.
 3. Kinh nghiệm : 5 năm vị trí Phó Giám Đốc/Giám Đốc Ban
 4. Kiến thức : Có kiến thức về chính sách hiện hành của Nhà nước liên quan đến xây dựng, kiến thức xã hội sâu,rộng.
 5. Kỹ năng : lãnh đạo, kế hoạch, giao tiếp,xây dựng mối quan hệ, phát triển nhân viên, bản thân.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 30 - 50
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN TRẦN ANH LONG AN

Company size: 100-499
TẦM NHÌN Đầu tư và phát triển bền vững, hướng đến mục tiêu trở thành thương hiệu uy tín hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và quản lý bất động...Detail
Job tags / Skills: Director

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN - LONG AN

CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN TRẦN ANH LONG AN

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts