About us

Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương

Employment Information

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN XÂY DỰNG (HÀ NỘI)

Job level Manager
Salary $ Competitive
Deadline to apply 24/01/2021
Industry Architect , Civil / Construction , Real Estate
Experience 10 Years

Location

Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bách Việt

$ 30 Tr - 40 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Sản xuất Cơ điện và TM Phương Linh

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ 44 Tr - 66 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tự động hóa Tân Phát

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Unicons

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central

$ 11 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi