About us

Công ty TNHH Kiến trúc Apic

Employment Information

Giám Đốc Dự Án

Job level Director
Salary $ Competitive
Deadline to apply 24/07/2020
Industry Architect , Civil / Construction , Real Estate
Experience 5 Years

Công ty CP Tập Đoàn T&T

$ Competitive

 • Ha Noi

MegaCEO

$ 26,4 Tr - 33 Tr VND

 • Ha Noi | Bac Ninh | Bac Giang

Công ty Cổ phần FECON

$ Competitive

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần FECON

$ Competitive

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần VHRS

$ 66 Tr - 110 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH Ferroli Asean

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Ha Noi | Vinh Phuc

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ 20 Tr - 50 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HÀ THANH

$ 20 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HÀ THANH

$ 20 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN VINTESGROUP

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi