Công Ty Tài Chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

Giám đốc Hỗ trợ Kinh doanh Telesales

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)
Location

Ha Noi

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  5 - 8 Years

 • Job level

  Manager

 • Deadline to apply

  07/04/2023

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review

Job Description

Xây dựng chiến lược/kế hoạch và tổ chức thực hiện
Xây dựng kế hoạch và giám sát việc thực thi của đơn vị theo phân công.
Quản lý và tổ chức công việc theo mảng chức năng được phân công bao gồm một hoặc nhiều nhóm nhiệm vụ như sau:
Xây dựng các quy trình và các văn bản hướng dẫn triển khai các hoạt động kinh doanh telesales.
Xây dựng các quy trình và các văn bản hướng dẫn triển khai các hoạt động kinh doanh telesales.
Kiểm soát các yêu cầu phát triển hệ thống, phần mềm phục vụ hoạt động Telesales (bán hàng, quản lý chất lượng,…).
Giám sát kế hoạch kinh doanh, chương trình thúc đẩy bán theo phân khúc khách hàng mục tiêu.
Hỗ trợ triển khai kế hoạch kinh doanh, chương trình thúc đẩy bán theo phân khúc khách hàng mục tiêu.

Quản lý và khai thác dữ liệu kinh doanh, danh mục khách hàng và đề xuất các giải pháp duy trì khách hàng hiện hữu và phát triển nhóm khách hàng tiềm năng đa kênh.
Giám sát các công tác hành chính, nhân sự cho hoạt động kinh doanh (kiểm soát, đề nghị thanh toán chi phí, điều phối công cụ/dụng cụ làm việc, công tác nhân sự …).
Duy trì mối quan hệ với đối tác và đề xuất các giải pháp khai thác, phát triển và hợp tác đa kênh với đối tác.
Phối hợp với các đơn vị liên quan để cảnh báo chỉ số nợ quá hạn và kiểm soát tốt rủi ro, phòng chống gian lận.
Quy hoạch và phát triển nguồn lực theo đơn vị quản lý.

Job Requirement

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Luật và các ngành liên quan.
Tối thiểu 08 năm kinh nghiệm chuyên môn: Telesales/Kinh doanh trực tiếp/Hỗ trợ kinh doanh trong ngành tài chính tiêu dùng/Tài chính - Ngân hàng/FMCG/Dịch vụ.
Kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, xã hội, đối tác và trải nghiệm trong lĩnh vực đảm trách.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Salary: Competitive
Save job Email me similar jobs Report job

Report job