language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Giám đốc hỗ trợ và kinh doanh bảo hiểm vùng 1 và 2, Khối KHCN

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank
Updated: 06/04/2020

Employment Information

Job Description

Quản lý bán hàng

•Triển khai các chính sách, chiến dịch bán hàng xuống từng ĐVKD trong khu vực

•Phối hợp cùng với đối tác bảo hiểm để lên kế hoạch đào tạo cho CBNV tại các ĐVKD định kỳ và khi cần thiết

•Hỗ trợ giám sát và đánh giá chất lượng đội ngũ tư vấn chuyên biệt bảo hiểm tại ĐVKD và có đề xuất thay đổi nhân sự nếu cần thiết để đảm bảo chất lượng tư vấn cho KH

•Là đầu mối liên hệ để giải quyết các vấn đề phát sinh trong khu vực với đối tác bảo hiểm

2. Quản lý mối quan hệ

•Xây dựng mối quan hệ tốt với từng ĐVKD trong khu vực quản lý

•Xây dựng mối quan hệ với từng đối tác bảo hiểm để đảm bảo sự hỗ trợ cho ĐVKD kịp thời khi cần thiết

3. Quản lý thúc đẩy kinh doanh trong khu vực

•Phối hợp với đối tác bảo hiểm để lên kế hoạch hoạt động thúc đẩy kinh doanh bảo hiểm đối với từng ĐVKD trong khu vực hàng tuần/tháng

•Đảm bảo các hoạt động thúc đẩy kinh doanh thực hiện đúng như kế hoạch triển khai

•Rà soát & đánh giá từng hoạt động thúc đẩy kinh doanh tại ĐVKD trong khu vực để đảm bảo chất lượng của từng hoạt động nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho ĐVKD

4. Quản lý hoạt động đào tạo

- Lên kế hoạch đào tạo định kỳ cho CBNV tại ĐVKD về sản phẩm, kỹ năng bán hàng cùng với đối tác bảo hiểm
- Hỗ trợ công tác huấn luyện đội ngũ CBNV tại ĐVKD về sản phẩm, kỹ năng bán hàng khi cần thiết để đảm bảo hiệu quả công việc được giao
- Chịu trách nhiệm tổ chức các hội thảo bán hàng cho khách hàng của từng ĐVKD trong khu vực

Job Requirement

•Tốt nghiệp Đại học chính quy các trường thuộc Khối Kinh tế, tài chính ngân hàng, ngoại thương ...

•Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc ở Bộ phận Bancas tại các Ngân hàng thương mại hoặc Công ty bảo hiểm

•Am hiểu các sản phẩm, bảo hiểm,  quy trình, quy chế của Ngân hàng.

•Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình & xây dựng mối quan hệ tốt

•Kỹ năng lên kế hoạch , phân tích số liệu và xử lý vấn đề

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Company size: 1.000-4.999
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp...Detail

Similar jobs

Giám đốc hỗ trợ và kinh doanh bảo hiểm vùng 1 và 2, Khối KHCN

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts