language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

Giám đốc Kế toán tổng hợp - QLTC - MSB

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
Updated: 22/05/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Xây dựng và hướng dẫn thực hiện chính sách Kế toán:

- Xây dựng chính sách Kế toán và hướng dẫn hạch toán kế toán với sản phẩm dịch vụ kinh doanh:

- Xây dựng hệ thống kế toán đồ, bao gồm: Thiết lập kế toán đồ, cài đặt duy trì hệ thống tài khoản, tham số phần mềm và kiểm thử hạch toán kế toán.

2. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ Kế toán tổng hợp:

- Kiểm soát và tìm lỗi trên hệ thống phần mềm;

- Tạo lập và kiểm soát báo cáo tài chính (ngân hàng, hợp nhất các công ty con), kiểm soát báo cáo kiểm toán hằng năm;

- Kế toán đối chiếu tài khoản NOSTRO toàn hàng và kiểm soát số dư tài khoản GL với sao kê các phân hệ toàn hàng.

3. Tổ chức và kiểm soát công tác báo cáo thống kê của Trụ sở chính và các Chi nhánh

- Xây dựng và duy trì hệ thống phần mềm báo cáo thống kê của MSB theo quy định của NHNN

- Tổng hợp và thực hiện báo cáo của Trụ sở chính về các chỉ tiêu tài chính cho cơ quan quản lý nhà nước theo yêu cầu

- Thực hiện lập báo cáo thống kê lấy số liệu trên bảng cân đối kế toán cho các Chi nhánh.

4. Quản lý và thực hiện đối soát các khoản mục trên bảng cân đối Kế toán:

- Xây dựng quy trình và hướng dẫn, tổ chức, giám sát thực hiện đối soát trên toàn hệ thống;

- Thực hiện đối soát các khoản mục trên bảng cân đối Kế toán theo quy trình;

- Tổng hợp tình hình thực hiện đối soát trên toàn hệ thống.

5. Quản lý mục tiêu, kế hoạch của phòng và quản lý nhân viên trong phòng:

- Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với CBNV trong phòng;

- Đạo tạo, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp CBNV trong phòng;

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại đơn vị.

Job Requirement

1. Trình độ:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng;

- Ưu tiên sử dụng thành thạo tiếng Anh.

2. Kinh nghiệm:

- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm Kế toán tổng hợp, trong đó có 3 năm kinh nghiệm quản lý

3. Kiến thức:

- Có kiến thức chuyên sâu về Kế toán Ngân hàng;

- Am hiểu các sản phẩm Ngân hàng;

- Có hiểu biết về chuẩn mực kế toán, tư duy logic và kỹ năng con số.

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):

- Có khả năng tổ chức và quản lý nhân sự;

- Có khả năng đánh giá vấn đề;

- Có khả năng sáng tạo và cải tiến công việc;

- Có khả năng kiểm soát và tìm lỗi;

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

5. Các yêu cầu khác:

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

http://jobs.mtalent.com.vnCompany size: 2000
M-Talent là công ty tư vấn nhân sự có trụ sở chính tại Hà Nội được thành lập năm 2012. Với chiến lược kinh doanh mới, Khối Quản lý Nhân tài của Maritime...Detail

Giám đốc Kế toán tổng hợp - QLTC - MSB

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts