About us

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Lợi Hào Việt Nam

Employment Information

GIÁM ĐỐC KHO (Biết Tiếng Trung)

Job level Director
Salary $ 25,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Freight / Logistics / Warehouse
Experience 2 - 3 Years

Công Ty TNHH Công Nghệ Bao Bì Yuto Bình Dương

$ Competitive

  • Binh Duong

AMPACS INTERNATIONAL CORP

$ Competitive

  • Binh Duong

AMPACS INTERNATIONAL CORP

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Duong

AMPACS INTERNATIONAL CORP

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Lợi Hào Việt Nam

$ 50 Mil - 58 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Lợi Hào Việt Nam

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Công Nghệ Bao Bì Yuto Bình Dương

$ 11 Mil - 30 Mil VND

  • Binh Duong

AMPACS INTERNATIONAL CORP

$ 12 Mil - 16 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Công Nghệ Bao Bì Yuto Bình Dương

$ 11 Mil - 30 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Công Nghệ Bao Bì Yuto Bình Dương

$ 11 Mil - 30 Mil VND

  • Binh Duong