language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Techcombank

Giám Đốc Kiểm Soát Và Quản Lý Rủi Ro Gian Lận

Techcombank
Updated: 15/07/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development

Job Description

 1. Quản lý & điều hành bộ phận thực hiện chức năng đánh giá QTRR gian lận nhằm mục đích phòng chống và giảm thiểu rủi ro gian lận trong ngân hàng một cách hiệu quả.
 2. Thiết lập và triển khai các công cụ nhận diện, cơ chế kiểm soát rủi ro gian lận nhằm phát hiện, phòng chống và giảm thiểu rủi ro gian lận,
 3. Đầu mối tiếp nhận, phân tích các vấn đề được phát hiện để nhận diện rủi ro gian lận trong hoạt động của Ngân hàng.
 4. Chỉ đạo và quản lý bộ phận, đảm bảo thực hiện các hoạt động cốt lõi, thẩm quyền, nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát rủi ro gian lận hiệu quả.
 5. Thực hiện các báo cáo phân tích nguyên nhân gốc rễ của rủi ro gian lận phát sinh và biện pháp phòng ngừa rủi ro gian lận.
 6. Xác định xu hướng gian lận và có kế hoạch điều chỉnh công cụ cũng như thực hiện công tác truyền thông nhằm ngăn chặn, phát hiện các xu hướng gian lận mới.
 7. Chỉ đạo và thực hiện việc điều tra, xác minh các trường hợp nghi ngờ gian lận nội bộ và bên ngoài cho tất cả nhóm khách hàng, và các khối hỗ trợ. Đảm bảo các lỗ hỏng của quy trình được phát hiện để giảm thiểu rủi ro thiệt hại về gian lận
 8. Yêu cầu các bộ phận liên quan điều chỉnh quy trình, sản phẩm dịch vụ để khắc phục những rủi ro gian lận, tổn thất đã gặp phải.
 9. Thiết kế và triển khai các chương trình huấn luyện cho nhân viên cũ và mối trong việc phát hiện, ngăn ngừa và điều tra gian lận. Xây dựng các quy trình để đảm bảo các vụ việc nghi ngờ gian lận được xử lý đúng thời gian và tuân thủ quy định của pháp luật
 10. Thực hiện các khóa truyền thông về gian lận và cách thức ngăn ngừa gian lận cho toàn hàng.
 11. Hỗ trợ trong việc thu hồi nợ các trường hợp gian lận
 12. Xây dựng các tiêu chí để xem xét lại các tài khoản F/S/T payment default, write -off và triển khai việc thực hiện nhằm xác định các tài khoản gian lận phục vụ hỗ trợ cho công tác thu hồi nợ cũng như cho công tác phòng ngừa gian lận sau này.
 13. Hỗ trợ Giám đốc QTRR gian lận quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV….) trong bộ phận Kiểm soát và quản lý rủi ro gian lận nhằm đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng.
 14. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Quản trị rủi ro gian lận.

Job Requirement

1. Kiến thức chuyên môn

 • Am hiểu về gian lận trong ngân hàng, cách thức phòng ngừa, phát hiện và điều tra  gian lận.
 • Am hiểu hệ thống TCB:
   - Am hiểu sản phẩm, dịch vụ của đơn vị
   - Am hiểu quy định, quy trình tác nghiệp trong đơn vị

2. Kinh nghiệm

 • Tối thiểu 7-10 năm kinh nghiệm ngân hàng, 5- 7 năm KN trong mảng phòng chống gian lận, 3 năm kinh nghiệm quản lý

3Kỹ năng chuyên môn

 • Nắm vững các nguyên tắc quản lý và kiểm soát rủi ro gian lận
 • Có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu, tổng hợp về các mảng hoạt động ngân hàng
 • Có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu, tổng hợp về cấc mảng hoạt động vận hành (Operations) ngân hàng

4. Năng lực cốt lõi

 • Khả năng giao tiếp và truyền thông
 • Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến
 • Khả năng phân tích, định lượng
 • Khả năng tác động và gây ảnh hưởng đến người khác
 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
 • Khả năng đánh giá và ra quyết định

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Techcombank

www.techcombank.com.vnCompany size: 7000
TECHCOMBANK với sứ mệnh trờ thành Ngân hàng tốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, luôn đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm cung cấp...Detail

Similar jobs

Giám Đốc Kiểm Soát Và Quản Lý Rủi Ro Gian Lận

Techcombank

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts