About us

CÔNG TY CỔ PHẦN BUCA

Employment Information

GIÁM ĐỐC KINH DOANH - CCO (KHỐI KHÁCH HÀNG NHÀ NƯỚC)

Job level Director
Salary $ 30,000,000 - 60,000,000 VND
Deadline to apply 28/02/2021
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development , IT - Software
Experience 1 - 3 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN BUCA

$ 15 Mil - 35 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Công nghệ Vela

$ 55 Mil - 77 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ha Noi