About us

Công ty Cổ phần Đầu tư Kelsey

Employment Information

Giám Đốc Kinh Doanh kênh Dự Án Ngành vật liệu xây dựng

Job level Manager
Salary $ 30,000,000 - 50,000,000 VND
Deadline to apply 31/01/2021
Industry Marketing , Sales / Business Development , Executive management
Experience 3 - 5 Years

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Đầu tư Kelsey

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Tập đoàn Gạch men Hoàng Gia (Royal Ceramic Group)

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Tập đoàn Gạch men Hoàng Gia (Royal Ceramic Group)

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty cổ phần Inetarnational fashion depot

$ Over 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÉP QSB

$ 20 Mil - 35 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty cổ phần Inetarnational fashion depot

$ Over 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh