About us

CÔNG TY CỔ PHẦN BUCA

Employment Information

Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực - Area Manager (Khách Hàng Nhà Nước)

Job level Manager
Salary $ 15,000,000 - 35,000,000 VND
Deadline to apply 28/02/2021
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development , IT - Software
Experience 1 - 2 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN BUCA

$ 30 Tr - 60 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao Hàng Nhanh

$ 20 Tr - 40 Tr VND

  • Ha Noi | Lang Son | Lao Cai

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty TNHH thương mại quốc tế Phú Lâm

$ 19 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH thương mại quốc tế Phú Lâm

$ 19 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Cuộc sống xanh Sài Gòn (GLF)

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi | Nationwide

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ha Noi