About us

Công Ty Cổ Phần Hóa Mỹ Phẩm Mỹ Hảo

Employment Information

Giám đốc KInh doanh Khu vực Miền Tây (RSM)

Job level Manager
Salary $ 30,000,000 - 45,000,000 VND
Deadline to apply 13/02/2021
Industry Sales / Business Development , Household / Personal Care , Food & Beverage (F&B)
Experience 5 - 7 Years

Location

Mekong Delta

Tra Vinh

Ca Mau

Masan Consumer

$ Competitive

  • Kien Giang | Mekong Delta | Long An

Công Ty Cổ Phần Dược Khoa Sài Gòn

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Long An

Công Ty TNHH Sơn Seamaster Việt Nam

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Tra Vinh | Vinh Long | Ca Mau

Kangaroo Group CNMN

$ 20 Tr - 23 Tr VND

  • Mekong Delta | An Giang | Ca Mau

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

$ 8 Tr - 14 Tr VND

  • Dong Thap | Hau Giang | Long An

Srithai Viet Nam Co., Ltd

$ 8 Tr - 18 Tr VND

  • Mekong Delta | South Central Coast | Binh Duong

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

  • An Giang | Can Tho | Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ 5,5 Tr - 15 Tr VND

  • Can Tho | Tien Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SUNDOOR

$ 20 Tr - 35 Tr VND

  • An Giang

Kangaroo Group CNMN

$ 12 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Long An | Soc Trang