language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực (Miền Trung)

Phu Hung Life Insurance Joint Stock Company
Updated: 15/03/2019

Employment Information

Job Description

Do nhu cầu mở rộng phát triển kinh doanh, công ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng cần tuyển vị trí Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực, theo mô tả công việc như sau:

- Thuyết trình trong hội thảo nghề nghiệp và hội thảo khách hàng.
- Huấn luyện các khóa căn bản, các khóa kỹ năng mềm và các dạng xử lý từ chối dành cho đại lý.
- Phát triển mở rộng lực lượng đại lý và thực hiện những công việc đẩy mạnh bán hàng.
- Động viên, hỗ trợ và giám sát quản lý/ đại lý để đạt được mục tiêu.
- Cùng với cấp quản lý lập mục tiêu tuyển dụng và bán hàng hàng tháng, hàng quý và hàng năm.
- Hỗ trợ các cấp quản lý động viên các đại lý yếu đặc biệt là các cấp quản lý mới/ yếu.
- Hỗ trợ các cấp quản lý tổ chức hội thảo khách hàng/ chương trình cơ hội nghề nghiệp.
- Chấp hành nghiêm chỉnh những luật lệ và quy tắc đạo đức kinh doanh trong ngành bảo hiểm.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc cao hơn.
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ hoặc 7 năm trong lĩnh vực kinh doanh.
- Kỹ năng tốt trong việc thuyết trình, huấn luyện, động viên và giám sát.
- Chính trực, đáng tin cậy và trung thực.
- Nhiệt tình và có cam kết.
- Có khả năng làm việc độc lập và là một thành viên của nhóm khi được yêu cầu.

More Information

  • Degree: College
  • Age: 30 - 45
  • Job type : Permanent

Company Overview

Phu Hung Life Insurance Joint Stock Company

www.phuhunglife.comCompany size: 200-500
Phu Hung Life Insurance Joint Stock Company (PhuHungLife) officially entered the Vietnam life insurance market in 2013 and is the first joint stock life...Detail

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực (Miền Trung)

Phu Hung Life Insurance Joint Stock Company

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts