language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Salonzo

Giám Đốc Kinh Doanh T.p Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Salonzo
Updated: 09/10/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Xây dựng kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm và triển khai thực hiện

- Căn cứ thông tin từ thị trường và kế hoạch chiến lược của Công ty, lập kế hoạch kinh doanh tháng, quý, năm

- Dự báo khả năng tiêu thụ sản phẩm và doanh thu từng tháng, quý, năm.

- Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được duyệt

2.Thiết lập, giao dịch trực tiếp với khác hàng, hệ thống kênh phân phối

- Tìm kiếm khách hàng, giao dịch trực tiếp và quản lý khách hàng

- Đánh giá hiệu quả kênh phân phối và mạng lưới phân phối

3. Thực hiện hoạt động bán hàng, tối ưu hóa doanh thu và lợi nhuận

- Quản lý, điều hành và thực hiện hoạt động kinh doanh theo kế hoạch kinh doanh đã được duyệt

- Chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả kênh phân phối sản phẩm, chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, doanh số bán hàng, tối ưu hóa doanh thu và lợi nhuận

- Quan hệ chặt chẽ với cơ quan, ban ngành có thẩm quyền để đảm bảo môi trường kinh doanh ổn định phù hợp theo quy định của Pháp luật.

- Kết hợp với Phòng HCNS xây dựng đơn giá tiền lương đối với nhân viên thuộc phòng phù hợp với thị trường lao động và có chính sách đãi ngộ nhằm thu hút nhân tài.

4. Phối hợp với các phòng ban trong Công ty nhằm cung ứng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng

- Phối hợp với phòng Marketing để lập chương trình chăm sóc khách hàng, quảng bá và khẳng định chất lượng sản phẩm và dịch vụ của Công ty.

- Lập chính sách ưu đãi và thu hút đối với khách hàng tiềm năng

- Kiểm soát thông tin chất lượng sản phẩm khi lưu thông trên thị trường

- Xây dựng phương án xử lý các mặt hàng lỗi, kém chất lượng

5. Quản lý, kiểm soát trong kinh doanh

- Xây dựng quy trình quản lý và kế hoạch xử lý, thúc đẩy tiêu thụ hàng tồn, các mặt hàng bán chậm, giảm thiểu tối đa rủi ro cho Công ty.

- Đối chiếu và tích cực thu hồi các khoản nợ, nhằm hạn chế thấp nhất các khoản nợ xấu, khó đòi.

- Dự đoán rủi ro kinh doanh, kiểm soát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh từ đó lập biện pháp xử lý, đảm bảo hạn chế tối đa và phóng tránh rủi ro.Kiểm soát hoạt động bán hàng, kiểm soát chất lượng dịch vụ

- Đào tạo, hướng dẫn và kiểm soát nhân sự giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của phòng.

- Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động của phòng.6. Lập mục tiêu, kế hoạch triển khai ngành hàng kinh doanh mới của Công ty (nếu có)

- Thực hiện việc tìm hiểu, phân tích thị trường dòng hàng mới từ đó đưa ra mô hình kinh doanh phù hợp…

- Triển khai kinh doanh dòng hàng mới 7.

- Lập kế hoạch và báo cáo

- Căn cứ trên chỉ tiêu được giao lập kế hoạch làm việc và báo cáo tuần/tháng gửi TGĐ

- Căn cứ trên chỉ tiêu được giao lập kế hoạch làm việc và báo cáo tuần/tháng gửi TGĐ8. - Các nhiệm vụ khác được phân công

Job Requirement

Phẩm chất:
- Tư cách đạo đức tốt, trung thực.
- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
- Mong muốn một công việc tốt, ổn định, lâu dài.
Năng lực:

-  Khả năng xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh, khai thác thị trường, phân phối sản phẩm, tiếp thị quảng cáo, duy trì mối quan hệ hợp tác hiệu quả với khách hàng

-  Có năng lực và kỹ năng quản lý, lãnh đạo điều hành khoa học.

-  Có kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề tốt.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Salonzo

Company size: 100-499
Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Salonzo ra đời từ năm 2007, là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối mỹ phẩm cao cấp Việt Nam. Salonzo là đối...Detail

Similar jobs

Giám Đốc Kinh Doanh T.p Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Salonzo

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts