Giám đốc kinh doanh (Tích hợp hệ thống, an ninh mạng)

Công Ty Cổ Phần VHRS
 • Salary

  4,000 - 7,000 USD

 • Experience

  5 - 10 Years

 • Job level

  Director

 • Deadline to apply

  30/09/2023

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Travel Abroad
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

- Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh cho mảng dịch vụ CNTT;

- Tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh tháng, quý, năm đảm bảo thực hiện mục tiêu đã đặt ra.

- Duy trì, khai thác khách hàng hiện tại; tìm kiếm, phát triển khách hàng mới.

- Thu hút, tuyển dụng nhân sự phù hợp cho đội ngũ kinh doanh.

- Xây dựng đội ngũ kinh doanh thiện chiến thông qua các công tác huấn luyện đội ngũ, hỗ trợ phát triển – mở rộng khách hàng cho nhân viên.

Job Requirement

- Từng có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám đốc kinh doanh, có thành tích và thường xuyên đạt/vượt doanh số

- Ưu tiên cao các nhân sự có kinh nghiệm bán hàng cho khách hàng khối chính phủ, ngân hàng hoặc các doanh nghiệp lớn.

- Ưu tiên các nhân sự có bằng cấp, chứng chỉ chuyên ngành kỹ thuật công nghệ.

- Kỹ năng lập chiến lược kinh doanh

- Am hiểu và có mối quan hệ tốt với nhiều khách hàng mục tiêu.

- Lãnh đạo nhóm, tạo ảnh hưởng và phát triển đội ngũ nhân viên.

- Quản lý và phát triển khách hàng - đối tác.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback