About us

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Employment Information

Giám đốc Kinh doanh Tín dụng Bán lẻ - RB - MSB - 1G012

Job level Director
Salary $ Competitive
Deadline to apply 10/07/2021
Industry Law / Legal Services , Banking , Finance / Investment
Experience 5 - 7 Years

Location

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 12 Mil - 16 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực TNTalent

$ 22 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam

$ 25 Mil - 45 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

CÔNG TY CỔ PHẦN SACHI (LIXIBOX)

$ 10 Mil - 16 Mil VND

  • Ho Chi Minh