About us

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Employment Information

Giám đốc Kinh doanh tín dụng bán lẻ - RB - MSB - 1T071

Job level Manager
Salary $ 18,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 16/11/2020
Industry Banking , Finance / Investment
Experience 5 - 7 Years

Location

Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam

$ 30 Tr - 50 Tr VND

 • Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

CÔNG TY TNHH NEW WORLD CAPITAL

$ Competitive

 • Da Nang | Ha Noi | Ho Chi Minh

Baby Corporation Việt Nam

$ Competitive

 • Ha Noi