About us

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Employment Information

Giám đốc Kinh doanh tín dụng bán lẻ - RB - MSB - 1T076

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 18,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 09/02/2021
Industry Banking , Finance / Investment
Experience 5 - 7 Years

Location

Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

Công ty TNHH Sản xuất, lắp ráp Tuấn Nghĩa

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH thương mại quốc tế Phú Lâm

$ 40 Tr - 60 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH thương mại quốc tế Phú Lâm

$ 30 Tr - 40 Tr VND

  • Ha Noi