Location

Ha Noi

 • Updated

  16/06/2021

 • Industry

  Insurance

 • Job type

  Permanent

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  5 - 7 Years

 • Job level

  Director

 • Deadline to apply

  09/07/2021

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh kênh tư vấn viên trong toàn hệ thống Bảo hiểm VietinBank theo chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch được giao.

 • Phối hợp với Ban Quản lý nghiệp vụ xây dựng và đưa ra các sản phẩm và chương trình phù hợp để triển khai với kênh tư vấn viên. Đánh giá hiệu quả của các sản phẩm, các chương trình, đề xuất cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm.

 • Lập kế hoạch và xây dựng các chương trình marketing, khuyến mại, thi đua khen thưởng cho kênh tư vấn viên.

 • Thực hiện công tác quản lý và thúc đẩy khai thác bảo hiểm của kênh đại lý thông qua các hoạt động.

  • Thực hiện giám sát chặt chẽ và thúc đẩy tiến độ thực hiện doanh thu của giám đốc vùng kênh tư vấn viên

  • Theo dõi công tác triển khai kinh doanh, sản phẩm mới, chương trình thi đua khen thưởng …

 • Tổ chức xây dựng nội dung chương trình và kế hoạch đào tạo về năng lực, kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng, kỹ năng tuyển dụng/phát triển hệ thống đối với các tư vấn viên cũng như cán bộ quản lý kênh đại lý của VBI.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học trở lên

 • Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, tài chính hoặc ngân hàng, bán lẻ FMCG,… trong đó kinh nghiệm làm quản lý điều hành tối thiểu 3 năm

 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm Giám đốc vùng trong doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hoặc quản lý bán lẻ trong ngân hàng

 • Có mối quan hệ rộng

 • Độ tuổi không quá 40 tuổi

 • Năng động, quyết liệt, sáng tạo

 • Có kinh nghiệm đào tạo, thúc đẩy và tạo động lực đội ngũ bán hàng.

 • Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý điều hành hiệu quả

 • Kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback