About us

Tập đoàn Đầu Tư Địa Ốc Khang An

Employment Information

Giám đốc kinh doanh (Tuyển mới)

Job level Director
Salary $ 50,000,000 - 100,000,000 VND
Deadline to apply 20/12/2020
Industry Sales / Business Development , Executive management , Real Estate
Experience 5 - 30 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Vietmap - Công ty TNHH Ứng Dụng Bản Đồ Việt

$ 25 Tr - 40 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Tập đoàn Đầu Tư Địa Ốc Khang An

$ 50 Tr - 100 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Tập đoàn KTG

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Tập đoàn Đầu Tư Địa Ốc Khang An

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần tập đoàn Vinatech Việt Nam

$ Over 30 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Asia New Time

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Binh Dinh

Tập đoàn KTG

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH TV & KD Nhà Đạt Gia

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH COEN-BIO

$ Competitive

  • Ho Chi Minh