language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Gíam đốc Kinh doanh vùng tại Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN THAILAN PAINT
Updated: 05/02/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Quản lý, điều hành chung mọi hoạt động của khu vực được giao (từ 01- 03 tỉnh)

- Kết hợp cùng TKV phân tích, đánh giá mục tiêu đối tác hợp tác kinh doanh, chủ động đàm phán và chốt hợp tác; Quản lý toàn bộ hệ thống Showroom trực thuộc

- Tuyển dụng, đào tạo, hỗ trợ, quản lý hệ thống nhân sự TKV, QLSR

- Giao việc, hỗ trợ và giám sát công việc của TKV trong công tác tìm kiếm công trình, tư vấn bán hàng, xây dựng kịch bản và phân công vai trò trong việc tổ chức bán hàng, chốt hợp đồng mua bán...

- Quản lý, kiểm soát tài chính (tiền – hàng) tại khu vực phụ trách, chịu trách nhiệm xử lý công nợ, ...

- Hỗ trợ BP Marketing: Kết hợp cùng Marketing setup showroom, tổ chức các sự kiện, triển khai các chương trình bán hàng, nghiên cứu – đánh giá thị trường, các đối thủ cạnh tranh.

- Kiểm soát tài sản tại khu vực phụ trách, quản lý việc cấp phát – sử dụng công cụ dụng cụ được cấp phát cho khu vực phụ trách.

- Xây dựng, đề xuất phương án vận chuyển hàng hóa trên toàn khu vực phụ trách

- Tư vấn cho GĐCN chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh ở khu vực được giao

- Tham gia đề xuất, tham mưu, đóng góp các ý tưởng, các công việc: nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở khu vực

- Các công việc khác được giao

- Thực hiện báo cáo theo quy định

Job Requirement

- Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

- Độ tuổi: Từ 28 – 45 tuổi

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương

- Sử dụng Microsofl Office căn bản

* Kỹ năng:

- Đàm phán, giao tiếp, giải quyết vấn đề

- Kinh doanh, quản lý, kinh nghiệm làm hệ thống chuỗi

More Information

 • Degree: Intermediate
 • Age: 28 - 45
 • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY CỔ PHẦN THAILAN PAINT

sonthailan.comCompany size: 600
Công ty CP Thái Lan Paint là một thành viên của của Tập đoàn Thái Lan Group. Công ty có nguồn vốn đầu tư và hợp tác Công nghệ với các đối tác Mỹ và...Detail

Similar jobs

Gíam đốc Kinh doanh vùng tại Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN THAILAN PAINT

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts