About us

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

Employment Information

Giám Đốc Marketing Lương Thỏa Thuận Theo Năng Lực (, Chế Độ Tốt)

Job level Director
Salary $ Competitive
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Marketing , TV / Newspaper / Editors , Advertising / PR / Communications
Experience 4 - 10 Years

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 6 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Đất Xanh

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam

$ 20 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh