Please update your profile with the latest mobile number which has been changed from  11 to 10 digits by 15/12/2018 to make it easy for employers to approach you for the suitable jobs. In case there is no action made after one day since the mentioned deadline, the system will automatically apply the changes needed as the telecom service providers have required.

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

GIÁM ĐỐC MARKETING - THAILANHOME

CÔNG TY CỔ PHẦN THAILAN PAINT
Updated: 11/12/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Hoạch định chiến lược Marketing của Công Ty.

2. Thiết lập ngân sách marketing, trình Tổng Giám đốc duyệt. Chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao, được quyền duyệt thu chi trong phạm vi ngân sách được giao.

3. Xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các Mục tiêu – Chính sách của Công ty đối với hoạt động kinh doanh và tiếp thị.

4. Giúp Giám Đốc công ty việc điều hành và quản lý mọi hoạt động tiếp thị của Công ty một cách hiệu quả; bảo đảm các nguồn lực cho kinh doanh.

5. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chương trình nghiên cứu & phát triển, huấn luyện – đào tạo và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong hoạt động kinh doanh.

6. Phối hợp với Giám đốc kinh doanh, Giám đốc dự án xây dựng chính sách đặc thù đối với Khách hàng của Công ty; Thực hiện quản lý và duy trì mối quan hệ gắn bó cũng như chăm sóc khách hàng.

7. Xác định các yêu cầu của Khách hàng và đáp ứng các yêu cầu này ; Đồng thời đảm bảo toàn bộ tổ chức nhận thức các yêu cầu mới của Khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

8. Báo cáo với Giám đốc công ty định kỳ mỗi tháng một lần về tình hình thực hiện nhiệm vụ , bảo đảm không để hoạt động kinh doanh đình trệ và thiệt hại.

9. Báo cáo tổng kết hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm theo Tài Khoá Công Ty.

10. Chịu trách nhiệm mọi hoạt động của phòng marketing. Quản lý toàn bộ nhân viên phòng markeing.

Job Requirement

1. Trình độ văn hoá: Tốt nghiệp Đại học trở lên.

2. Trình độ chuyên môn:

. Được đào tạo về chuyên ngành Marketing
. Có kiến thức sâu rộng và năng lực thực tiễn về quản trị và điều hành Doanh nghiệp và các lĩnh vực nghiệp vụ phụ trách.
. Thông hiểu hệ thống luật kinh tế hiện hành và có kiến thức pháp lý tổng quát.

3. Kỹ năng:

. Có năng lực và uy tín tổ chức, lãnh đạo và điều hành.
. Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án chiến lược các kế hoạch trung hạn, ngắn hạn phát triển doanh nghiệp thuộc lãnh vực chuyên môn phụ trách.
.  Xây dựng và ban hành các quy chế, soạn thảo tài liệu, văn bản hành chính quản trị điều hành doanh nghiệp.
. Chỉ huy, điều khiển, kiểm soát quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
.  Tham gia xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp.
. Tổng kết và đánh giá chất lượng hoạt động của doanh nghiệp.
.  Nghiên cứu ứng dụng công trình đổi mới hệ thống quản lý và phát triển doanh nghiệp.
.  Ngoại giao và ứng xử tốt.

4. Kinh nghiệm: Có quá trình kinh nghiệm quản lý Phòng Marketing từ 3 năm trở lên. Đã có thời gian hoạt động ở lĩnh vực chuyên môn chính từ 5 năm trở lên.

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: 35 - 50
  • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY CỔ PHẦN THAILAN PAINT

Công ty CP Thái Lan Paint là một thành viên của của Tập đoàn Thái Lan Group. Công ty có nguồn vốn đầu tư và hợp tác Công nghệ với các đối tác Mỹ và...Detail

GIÁM ĐỐC MARKETING - THAILANHOME

CÔNG TY CỔ PHẦN THAILAN PAINT

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts