language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám đốc nghiệp vụ Kinh doanh ngoại hối (DCCB) - MSB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Updated: 11/10/2019

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Job level:

 • Experience: 7 - 10 Years

  Salary: -

 • Industry: Banking, Finance / Investment

  Deadline to apply: 02/11/2019

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Xây dựng kế hoạch triển khai hạng mục công việc của dự án theo mảng nghiệp vụ Kinh doanh ngoại hối , bao gồm các giai đoạn:

 • Trước khi lựa chọn nhà thầu: Xây dựng phương án/kế hoạch triển khai thay core đối với các phân hệ thuộc mảng nghiệp vụ Kinh doanh Ngoại hối
 • Lựa chọn nhà thầu: Xây dựng kế hoạch thực hiện các yêu cầu, kế hoạch về kiểm tra năng lực nhà thầu để lựa chọn nhà thầu.
 • Thực hiện dự án: Kế hoạch thực hiện phân tích chi tiết yêu cầu nghiệp vụ, kế hoạch kiểm thử, các yêu cầu bổ sung,..
 • Triển khai dự án: Kế hoạch xây dựng tài liệu, kế hoạch đào tạo, kế hoạch truyền thông
 • Sau triển khai: Kế hoạch hỗ trợ nghiệp vụ vận hành core mới, đề xuất giải pháp nâng cao ứng dụng core mới vào việc triển khai sản phẩm dịch vụ mới và vận hành hệ thống.

2. Điều phối, quản lý và giám sát hoạt động của nhóm nghiệp vụ Kinh doanh Ngoại hối:

 • Điều phối nhân sự của nhóm mình quản lý thực hiện các công việc theo kế hoạch đã được phê duyệt
 • Quản lý nhân sự về thời gian và chất lượng thực hiện công việc, quản lý các hạng mục công việc do mình phụ trách đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch đề ra.
 • Giám sát nhân sự thực hiện đúng, đủ các yều cầu nghiệp vụ Kinh doanh Ngoại hối
 • Giám sát nhà thầu thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu

3. Tổ chức và thực hiện các công việc nhóm nghiệp vụ Kinh doanh Ngoại hối

 • Tham gia trực tiếp vào các công việc nghiệp vụ của nhóm, đầu mối tổ chức các luồng kiểm thử của dự án.
 • Tổ chức xây dựng tài liệu và thực hiện đào tạo nghiệp vụ cho người dùng

4. Đầu mối phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện xây dựng yêu cầu nghiệp vụ tín dụng đối với giải pháp cũng như các hạng mục quan trọng của dự án.

5. Báo cáo trực tiếp cho Giám đốc chức năng về các công việc của nhóm, cập nhật kết quả, tiến độ thực hiện công việc dự án.

6. Các công việc khác: Thực hiện các yêu cầu khác của Giám đốc chứng năng liên quan đến công việc Dự án cũng như các công việc khác trong từng thời kỳ.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Bằng tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên thuộc các lĩnh vực: CNTT, Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Ngoại thương, Quản trị Kinh doanh. Bằng Thạc sĩ là một lợi thế
 • Trình độ ngoại ngữ: Toeic 600/IELTS 5.5, thành thạo 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Có khả năng làm việc trực tiếp/giao tiếp tốt với nhà thầu nước ngoài
 • Trình độ tin học văn phòng từ khá trở lên (Thành thạo word, excel và power point, Visio; làm việc được với Project là 1 lợi thế)

2. Kinh nghiệm:

 • Tối thiểu 07 năm kinh nghiệm trong ngành Tài chính - Ngân hàng; trong đó có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển và quản lý các sản phẩm dịch vụ Kinh doanh Ngoại hối cho KHDN.
 • Có kinh nghiệm 03 năm ở vị trí quản lý nghiệp vụ Kinh doanh Ngoại hối  liên quan đến KHDN. Ứng viên có kinh nghiệm tham gia triển khai dự án core banking/FX là một lợi thế.
 • Có kinh nghiệm về xây dựng quy trình và phát triển sản phẩm Kinh doanh ngoại hối

3. Kiến thức:

 • Am hiểu về sản phẩm, dịch vụ NH/kiến thức phân tích tài chính doanh nghiệp/Quy trình, chính sách, nghiệp vụ NH cho KHDN
 • Am hiểu về hệ thống corebanking của Ngân hàng, ưu tiên am hiểu về kiến trúc công nghệ của ngân hàng
 • Am hiểu về các ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực ngân hàng
 • Am hiểu về xu hướng công nghệ số áp dụng trong lĩnh vực ngân hàng.

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):

 • Khả năng lãnh đạo và ra quyết định
 • Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến
 • Khả năng tư duy logic, tư duy chiến lược
 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
 • Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc
 • Khả năng xây dựng các mối quan hệ
 • Kỹ năng nghiên cứu, phân tích
 • Kỹ năng làm việc độc lập/theo nhóm
 • Kỹ năng đào tạo, thuyết trình
 • Có khả năng bao quát, kiểm soát sai lỗi
 • Khả năng chịu áp lực công việc cao

5. Các yêu cầu khác:

 • Có kiến thức tốt về tài chính để xây dựng kế hoạch tài chính và giám sát hiệu quả triển khai sản phẩm
 • Có kiến thức về thị trường tài chính - ngân hàng và xu thế phát triển của thị trường.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) được thành lập ngày 12 tháng 7 năm 1991 tại thành phố cảng Hải Phòng. Năm 2005, Ngân hàng chính thức...Detail

Similar jobs

Giám đốc nghiệp vụ Kinh doanh ngoại hối (DCCB) - MSB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts