About us

MegaCEO

Employment Information

Giám Đốc Nhà Máy (FMCG, 3000USD, N8810)

Job level Director
Salary $ 2.500 - 3.000 USD
Deadline to apply 11/02/2021
Industry Executive management , Manufacturing / Process , Textiles / Garments / Fashion
Experience 5 - 7 Years

Location

Ha Noi

Bac Ninh

Hai Duong

Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng

$ 18 Mil - 30 Mil VND

  • Bac Ninh

First Alliances

$ Over 55 Mil VND

  • Hai Phong | Nam Dinh | Hai Duong

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRẦN GIA

$ 50 Mil - 60 Mil VND

  • Ha Noi

Tập đoàn thực phẩm Trâu Ngon (Công ty TNHH dịch vụ Trâu Ngon)

$ 10 Mil - 13 Mil VND

  • Bac Ninh

MegaCEO

$ 33 Mil - 37,4 Mil VND

  • Ha Noi | Bac Ninh

Tập đoàn Capital House

$ 18 Mil - 22 Mil VND

  • Ha Noi

Tập đoàn thực phẩm Trâu Ngon (Công ty TNHH dịch vụ Trâu Ngon)

$ 10 Mil - 13 Mil VND

  • Bac Ninh

Tập đoàn thực phẩm Trâu Ngon (Công ty TNHH dịch vụ Trâu Ngon)

$ 10 Mil - 13 Mil VND

  • Bac Ninh

Công ty Cổ phần FECON

$ Competitive

  • Ha Noi

First Alliances

$ 30 Mil - 40 Mil VND

  • Bac Ninh | Ha Noi