About us

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương

Employment Information

Giám đốc nhà máy vận hành Thủy điện

Job level Manager
Salary $ Competitive
Deadline to apply 27/07/2020
Industry Executive management , Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương

$ Competitive

  • Dien Bien

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương

$ Competitive

  • Dien Bien

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Dien Bien

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC)

$ Competitive

  • Son La | Dien Bien | Hoa Binh

Công Ty CP Acecook Việt Nam

$ Competitive

  • Son La | Dien Bien

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TLG VIỆT NAM

$ 10 Tr - 50 Tr VND

  • Hoa Binh | Dien Bien | Son La

Tổ chức tầm nhìn thế giới (World Vision)

$ Competitive

  • Dien Bien

Tổ chức tầm nhìn thế giới (World Vision)

$ Competitive

  • Dien Bien

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TLG VIỆT NAM

$ 10 Tr - 50 Tr VND

  • Hoa Binh | Dien Bien | Son La

Tổ chức tầm nhìn thế giới (World Vision)

$ Competitive

  • Dien Bien