About us

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU

Employment Information

Giám Đốc Nhân Sự Làm Việc Tại VP Hà Nội Quận BTL

Job level Director
Salary $ 25,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Law / Legal Services , Executive management , Human Resources
Experience 3 - 5 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU

$ 25 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU

$ 6 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Thương Mại và Nội Thất THD

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Minh Hương P.N.D (thương hiệu thời trang mặc nhà cao cấp Sunfly)

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Minh Hương P.N.D (thương hiệu thời trang mặc nhà cao cấp Sunfly)

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Tín Đức

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT LÊ

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH MTV Tin Học Á Đông Vi Na

$ 7 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT LÊ

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi