Location

Binh Phuoc

job_map_no_coordinates
 • Salary

  Competitive

 • Experience

  Over 2 Years

 • Job level

  Director

 • Deadline to apply

  31/05/2023

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review

Job Description

1. Hoạch định nguồn nhân lực: Nghiên cứu, xây dựng các chiến lược phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược phát triển chung của Công ty.

2. Tuyển dụng:

- Xây dựng chính sách, thủ tục tuyển dụng phù hợp với chiến lược phát triển nguồn nhân lực.

- Nghiên cứu áp dụng các giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút ứng viên có năng lực phù hợp với yêu cầu công tác tham gia ứng tuyển.

- Nghiên cứu cải tiến phương pháp, quy trình tuyển dụng và áp dụng các công cụ hỗ trợ để đánh giá chính xác ứng viên.

- Xây dựng quy định, thủ tục về hướng dẫn hội nhập, chế độ đãi ngộ nhân viên mới tuyển.

- Xây dựng các tiêu chuẩn tuyển dụng lao động cho từng nhóm đối tượng.

- Xây dựng định mức ngân sách dành cho công tác tuyển dụng.

- Kiểm tra, đánh giá các nhu cầu tuyển dụng đột xuất của các đơn vị.

3. Xây dựng cơ cấu tổ chức – quản lý

- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc các quy định chức năng – nhiệm vụ, trách nhiệm – quyền hạn, quan hệ phối hợp và chế độ thông tin

- Hướng dẫn các đơn vị xây dựng bảng mô tả công việc cho các chức danh thuộc bộ máy hoạt động của đơn vị.

4. Đánh giá kết quả công tác và năng lực CBNV

- Nghiên cứu xây dựng / hoàn thiện hệ thống đánh giá kết quả công việc của cá nhân, tập thể.

- Tổ chức đánh giá kết quả công việc, đánh giá năng lực CBN.

5. Quản trị tiền lương, tiền thưởng, thu nhập

- Nghiên cứu thu thập khảo sát lương thị trường để xây dựng chính sách trả lương, thang bảng lương công ty.

- Nghiên cứu đề xuất chính sách tiền thưởng, phụ cấp… cho CBNV

6. Quan hệ lao động (hợp đồng lao động, khen thưởng kỷ luật, văn hóa )

- Soạn thảo các quy định, phương pháp lề lối làm việc, ứng xử tại nơi làm việc.

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định nhằm hình thành và duy trì các văn hóa Doanh nghiệp

- Tham mưu đề xuất B.TGĐ việc ký kết, gia hạn, chấm dứt hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động đối với CBNV.

- Đề xuất và lập quyết định xử lý kỷ luật, trách nhiệm đối với CBNV vi phạm các quy định.

- Hướng dẫn các đơn vị xây dựng các thủ tục, quy định khen thưởng, kỷ luật của đơn vị.

7. Đào tạo

- Phối hợp với các đơn vị/ phòng ban nghiên cứu, đề xuất xây dựng mới, cập nhật các chương trình đào tạo.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo và điều kiện vật chất (phòng huấn luyện, trang thiết bị, tài liệu, v.v.) phục vụ cho đào tạo và huấn luyện nội bộ.

8. Các công việc khác

- Định hướng, hoàn thiện hệ thống quản lý, kiểm soát các văn bản hành chính: Nội quy, Quy chế, Biểu mẫu … của Công ty để đảm bảo tính hệ thống và quy chuẩn.

- Chủ trì và chịu trách nhiệm tổ chức, điều phối các công việc đảm bảo tổ chức các sự kiện : Hội, họp, du lịch … đạt được mục tiêu đề ra.

- Đề xuất các giải pháp để đảm bảo, duy trì các chức năng hành chính, phục vụ: Hệ thống máy móc thiết bị văn phòng, hệ thống camera giám sát an ninh, hệ thống thông tin liên lạc....

- Đảm bảo nhân sự tuân thủ nội quy quy chế công ty

- Đại diện/ Thay mặt Công ty trong việc tiếp nhận xử lý các công việc hành chính, pháp lý với nội bộ CBNV trong Công ty và với Cơ quan, đoàn thể khác.

- Xây dựng và kiểm soát ngân sách Nhân sự của Công ty.

- Báo cáo công tác nhân sự với Tổng giám đốc định kỳ tuần, tháng, quý, năm hoặc đột xuất

Job Requirement

- Độ tuổi: Từ 30 trở lên

- Trình độ: Cử nhân trở lên ngành quản trị nhân lực hoặc lĩnh vực liên quan.

- Yêu cầu về chuyên môn: 

+ Có khả năng xây dựng hệ thống quản trị nhân sự chuyên nghiệp (KPI, Năng lực, VHDN, Quản trị lương bổng phúc lợi theo thị trường)

+ Nắm vững bộ luật Lao động, luật Thuế TNCN, luật BHYT, BHXH, có kiến thức và kỹ năng quản trị nhân lực.

+ Nhạy bén trong kinh doanh, chú ý đến yếu tố con người

+ Kiến thức về phân tích dữ liệu và báo cáo

+ Kỹ năng tổ chức và lãnh đạo tuyệt vời

+ Kỹ năng giao tiếp xuất sắc

- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm ở vị trí Giám đốc nhân sự tối thiểu từ 02 năm trở lên.

- Ưu tiên: Đã từng làm cho các công ty xây dựng, bất động sản.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Above 30
 • Salary: Competitive
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Similar jobs