language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Giám đốc pháp lý dự án

Công ty Cổ phần Phát triển Bất Động Sản Sunny World
Updated: 15/03/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

I. Nhiệm vụ chính

Chịu trách nhiệm lên kế hoạch và quản lý thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý theo qui định của Nhà nước nhằm đảm bảo đầy đủ giấy tờ pháp lý hợp pháp cho các dự án của tập đoàn đầu tư hoặc hợp tác đầu tư

II. Nhiệm vụ chi tiết

Nhiệm vụ 1: Quản lý thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý theo qui định của Nhà nước

- Thực hiện các thủ tục pháp lý dự án:

- Xin chủ trương chấp thuận dự án đầu tư.

- Lập hồ sơ xin giao đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ.

- Trình duyệt quy hoạch, trình duyệt dự án đầu tư.

- Trình duyệt hồ sơ hoàn công công trình.

- Xây dựng và kiểm soát quy trình thực hiện và trình duyệt dự án từ bước xin chủ trương đầu tư dự án đến khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Cập nhật thông tin chính sách, qui định của chính phủ về quản lý đất đai và xây dựng và báo cáo Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc.

Nhiệm vụ 2: Duy trì và phát triển tốt các mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức nhà nước theo sự chỉ đạo của Chủ tịch và Tổng Giám đốc.

Nhiệm vụ 3: Thực hiện công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Job Requirement

KINH NGHIỆM BẮT BUỘC: TỬNG LÀM VAI TRÒ GĐ/PHÓ GĐ PHÁP LÝ DỰ ÁN TẠI CÁC CÔNG TY BĐS.

-       Kiến thức chung về Pháp luật ở các mảng Doanh nghiệp, Đầu tư, Thương Mại, Lao động, Thuế, Tranh tụng;

-       Kiến thức chuyên sâu về pháp lý doanh nghiệp, đất đai, mua bán sáp nhập doanh nghiệp, chuyển nhượng dự án, mua bán nhà ở;

05 năm kinh nghiệm

-       10 năm kinh nghiệm

-       Kỹ năng giao tiếp thuyết phục;

-       Kỹ năng quản lý nhân viên;

-       Kỹ năng giải quyết vấn đề;

-       Kỹ năng quản lý thời gian;

-       Thành thạo về MS Office (Word, Excel, PowerPoint…);

-       Giao tiếp tiếng Anh lưu loát.

-       Sáng tạo, chủ động giải quyết công việc.

-       Kinh nghiệm trong việc quản lý theo dõi tiến độ.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 35 - 50
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần Phát triển Bất Động Sản Sunny World

Công ty Cổ phần Phát Triển Bất động sản Sunny World là công ty phát triển bất động sản với một danh mục phong phú bao gồm nhiều các dự án tại Thành phố Hồ...Detail

Giám đốc pháp lý dự án

Công ty Cổ phần Phát triển Bất Động Sản Sunny World

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts